Son Dönem Osmanlı İstanbulunda Kadın Yazarların Edebi Çevresi (1869-1923)
9.02.2018
ŞEHİR Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Altuğ'un projesine TÜBİTAK desteği
​​​​​İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Altuğ'un "Son Dönem Osmanlı İstanbulunda Kadın Yazarların Edebi Çevresi (1869-1923)" başlıklı projesi TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında son dönem Osmanlı İstanbulunda ortaya çıkan kadın yazarlık pratiklerine bakarak özerk bir kadın yazarlık alanının olup olmadığı sorgulanacaktır. 

1869 yılında çıkan ilk kadın dergisi "Terakki-i Muhadderat"tan itibaren ilk işaretleri görülmeye başlanan, özellikle 1890'lardan sonra yoğunlaşan bir şekilde İstanbul, modern Osmanlı kadın edebiyatının ortaya çıktığı bir şehir olmuştur. Daha çok tek başına kadın yazarlara ya da kadın dergilerine odaklanan çalışmaların bulunduğu bir araştırma geleneğinin içerisinde, Osmanlı modernleşme süreci esnasında ortaya çıkan kadın yazarlık deneyimi ve pratikleri bütüncül olarak tartışıl(a)mamıştır. Bu bütüncül kaygı bakımından ilk örneklerden olacak söz konusu çalışmada veriler kadın yazarların biyografilerini ve eserlerini; kadın dergilerinin sahiplerini, çalışanlarını, yazarlarını ve yazılarını dikkate alarak derlenecektir.

Proje kapsamında öncelikle belirlenen 16 kadın dergisine ve Fatma Aliye, Emine Semiye, Nigâr Hanım, Halide Edib Adıvar, Güzide Sabri, Nezihe Muhiddin, Suat Derviş ve Müfide Ferit Tek'in merkezde olduğu ilişkilere bakılacaktır. Feminist edebiyat tarihi yazıcılığından yararlanarak Bourdieu'cu edebiyat sosyolojisi temel yöntem olacaktır. Çalışmanın her noktasında dijital beşeri bilimler programlarıyla ilişki ağları oluşturulacak, görselleştirilecek ve haritalandırılacaktır. Bu çalışmanın daha da genişletilmesiyle Osmanlı kadın yazarlık pratikleri kültürel, dilsel ve coğrafi düzlemlerde daha kuşatıcı bir şekilde araştırılabilir.​