Onyedinci Yüzyıl Osmanlı Kuşatma Savaşları
1.08.2017
ŞEHİR Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Şakul'un "Onyedinci Yüzyıl Osmanlı Kuşatma Savaşları" projesine TÜBİTAK desteği
​​İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Şakul'un "Onyedinci Yüzyıl Osmanlı Kuşatma Savaşları" başlıklı projesi TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında 17.yy'ın belli başlı Osmanlı muhasaraları görsel ve metinsel temelde ayrı ayrı yeniden kurgulanacaktır. Çünkü 1400-1800 arasındaki dönemin askeri tarihinde kuşatma savaşları sonuç tayin edici olmuştur. Osmanlı tarihinde de çoğu fütuhat 'kale cengi' denilen kuşatma savaşları ile gerçekleşmiştir. Fakat, Osmanlı kuşatmaları hakkındaki incelemelerin sayıca az olması sebebiyle Osmanlı muhasaracılığı konusunda bilgilerimiz sınırlıdır.
Proje tüm Osmanlı yayılma çağını kapsamak yerine 17. asra yoğunlaşmaktadır. Çünkü özellikle Köprülüler Devri (1656-1683) Avrupa'da muhasara savaşının değiştiği bir dönemdir. Yeni muhasaracılık geometrik cephe konuşlanması ve mühendislik bilgisini öne çıkartmaktadır. Buna 'metodik kuşatma' adı verilmektedir. Osmanlıların o devirde şekillenen yeni bilimsel kuşatma tekniklerine vakıf olduklarını projeye dahil edilen kuşatmaların sonuncusu hariç başarıyla sonuçlanmış olmasından anlıyoruz. Bu sebeple söz konusu projede karşılaştırmalı tarihçilik ve disiplinlerarası yaklaşım yöntemleri kullanılacaktır.

Projede sonunda ulaşılmak istenen hedef, kuşatma savaşı tekniklerinin gelişmesinde karşılıklı etkileşimlerin gösterilmesi ve Osmanlıların dünya kuşatma savaşı içerisindeki gerçek konumunun saptanmasıdır.