Glioma Kök Hücrelerinin Klon Heterojenliği ve Gelişimi
24.05.2016
ŞEHİR Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Baysan'ın "Glioma Kök Hücrelerinin Detaylı Boyuna Örneklemesiyle Klon Heterojenliği ve Gelişimi" projesine TÜBİTAK desteği

İstanbul Şehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Baysan'ın projesi TÜBİTAK 2236 Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Amerika’daki Cornell Medical College bünyesinde bulunan Meyer Kanser Merkezi’ndeki çalışmalarının ardından İstanbul Şehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne katılan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Baysan'ın, "Glioma Kök Hücrelerinin Detaylı Boyuna Örneklemesiyle Klon Heterojenliği ve Gelişimi" isimli projesi TÜBİTAK 2236-Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Proje hakkında:
Glioblastoma Multiforme (GBM), ya da evre IV glioma, ortalama 15 ay sağkalım ile en yaygın ve agresif beyin tümörüdür. Projenin amacı GBM gelişiminde, beyin dokusunda farklı bölgelerde oluşan genetik değişiklikleri anlamaya çalışmaktır. Bu çalışmada, bu çalışma için özel olarak oluşturulmuş, beynin lokasyon olarak birbirinden uzak bölgelerinden alınan heterojen ve homojen tümör popülasyonlarını içeren, detaylı bir veri seti kullanılacaktır. Maksimum faydayı elde etmek için bu veriler, daha önce oluşturulan "The Cancer Genome Atlas" gibi kamuya açık hasta veri tabanları ile entegre edilecektir.