Bulut Bilişim Destekli, Uyarlanabilir Modern Video Akışı
29.11.2016
ŞEHİR Öğretim Üyesi Prof. Dr. Shervin Shirmohammadi'nin "Bulut Bilişim Destekli, Uyarlanabilir Modern Video Akışı" projesine TÜBİTAK desteği

İstanbul Şehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Shervin Shirmohammadi'nin "Bulut Bilişim Destekli, Uyarlanabilir Modern Video Akışı" başlıklı projesi TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Günümüzde video akışı daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaşmıştır. Global internet trafiği tek başına yıllık %21 büyüme göstermiştir ve 2018 yılına kadar bu trafiğin %90’ının videolardan oluşması beklenmektedir. Açıktır ki bu artış, servis sağlayan altyapıya ağır bir yük getirecektir. Bu nedenle bulut sistemlerinin iyi derecede ölçeklenebilirlik sağlayacağı düşünülmekte ve günümüzde içerik dağıtım ağları, bulut tabanlı altyapılar üzerine inşa edilmektedir. Bununla birlikte, iki ana problemden dolayı çözülemeyen birtakım zorluklar vardır:

- Modern video türleri, video işleme ve depolamayı çok daha karmaşık hale getirecek şekilde tüketicilere sunulmaktadır. Bu türlere örnek olarak Ultra Yüksek Çözünürlüklü (UHD) video, çoklu görüntülü video, interaktif video, döşeli video, 3D video ve çoklu kesimlendirilmiş videolar verilebilir.

 


 

- Tüketicilerin çoğu bu videolara kablolu ağlara bağlı kişisel bilgisayarları ya da dizüstü bilgisayarları üzerinden değil, akıllı telefon ya da tablet gibi mobil cihazları ile ulaşacaklardır. Öngörülere göre, 2019’a kadar, tüketiciler toplamda 11.5 milyar mobil cihaz ile internete erişeceklerdir. Bu durum, mobil cihazlardaki batarya süresi veya işlemci gücü limitleri ile bu cihazların kablolu ağlara göre daha az stabil kablosuz ağlarla erişim sağlamaları sebebiyle önemli zorluklar oluşturmaktadır.

 

 

Bu kapsamda projenin amacı; modern video uygulamaları için algoritmalar ve sistemler geliştirmek, ayrıca uygulamalardaki hızla büyüyen talebi karşılayabilmek için çoklu ortam dağıtım sistemlerinin kalitesini, verimliliğini ve ölçeklenebilirliğini arttırmaktır.

Söz konusu amaç doğrultusunda, yeni video içeriği türlerinin dağıtımı üzerine araştırmalar yapılacak ve ultra yüksek çözünürlüklü (UHD), interaktif, çoklu görüntülü, döşeli ve 3D videoların kalitesinin geliştirilmesine odaklanılacaktır.

Hali hazırda var olan uyarlanır akış sistemleri; adaletsizlik, istikrarsızlık ve yetersiz kullanım gibi sorunlara sahiptir. Bu sorunların, daha zengin ve çok bileşenli video içeriklerinin ve mobil bağlantılı cihaz sayısının artması ile birlikte daha da çoğalması beklenmektedir. Hızla artan bu talebi karşılamak için, şu anki 4G ve gelecekteki 5G kablosuz ağları ile yeni HTTP 2.0 standartları, karmaşık mimarisel ve algoritmik özelliklere sahip olacaktır. Proje kapsamında, bu özelliklerin, uyarlanır çoklu ortam yayın sistemleri üzerindeki etkisi analiz edilecek ve hücresel ağların kullanımını maksimuma çıkarmak, çok bileşenli videoların bu ağlar üzerinden dağıtım kalitesini arttırmak ve video oturumlarına katılan mobil cihazlarda enerji tüketimini en aza indirmek amacıyla yeni algoritmalar geliştirilecektir. Ayrıca, zengin çok bileşenli videolardan oluşan büyük boyutlu veri kümelerini işlemek, uyarlamak ve depolamak için bulut tabanlı yeni algoritmalar da geliştirilecektir.