Osmanlı Şehirlerini Haritalamak: Sosyo-Mekânsal Benzerlikler ve Özgünlükler (1520-1540)
9.02.2018
ŞEHİR Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Şehir Araştırmaları Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yunus Uğur'un projesine TÜBİTAK desteği
​​​​İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Şehir Araştırmaları Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yunus Uğur'un "Osmanlı Şehirlerini Haritalamak: Sosyo-Mekânsal Benzerlikler ve Özgünlükler (1520-1540)" başlıklı projesi TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında 1530’larda Osmanlı İmparatorluğunun sınırları içerisinde yer alan şehirler, şehir tarihçiliği ve sosyo-iktisadi özellikleri göz önünde bulundurularak incelenecektir. Proje ile Osmanlı İmparatorluğunun farklı coğrafyalarında yer alan şehirlerin Vilayet Muhasebe Defterleri odağında dar bir tarih aralığındaki verileri dikkate alınarak benzerlik ve özgünlüklerini tespit etmek amaçlanmaktadır. Böylece farklı coğrafyalarda olmalarına rağmen benzer şehir özellikleri taşıyanları tanımlamak, gruplamak ve bu şehirleri sosyal-mekânsal komşu şehirler olarak değerlendirerek halihazırdaki mekânsal-coğrafi komşulukların ötesine geçmek hedeflenmektedir. 

Şehirleri benzeştiren ya da özgünleştiren hususları tespit etmek ve bunların sosyal-tarihsel ve jeo-politik sebeplerine dair fikirler üretmek, bu şehirlere dair imparatorluk uygulamalarındaki farklılıkları ve şehirlerin farklı gelişim biçimlerini daha iyi anlama yolunda bizlere önemli ipuçları verecektir. Özellikle şehirler arasındaki mevcut tarihsel ağlar ile analizimizden çıkacak sosyal-mekansal komşulukların bağlantısını ortaya koyabilmek Osmanlı şehri ya da şehirleşmesi açısından bizlere yeni ufuklar/yeni araştırma alanları sunacaktır. Bunlara ek olarak, projeden elde edilecek kapsamlı ve sistematik veri ve sonuçlar, Osmanlı şehirlerinin dünya şehir tarihi kapsamında değerlendirilmesini de kolaylaştırılacaktır.