2017 - 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuruları
10.01.2018
Başvuru Tarihleri: 10 - 31 Ocak 2018
Sonuçların İlanı: 19 Şubat 2018
Ders Kayıt Tarihleri: 21 - 28 Şubat 2018 ve 5 - 8 Mart 2018
​Başvuru Koşulları

Öğrenim Süresi
Lisans diploma programları arasında ilk iki yarıyıl ile son iki yarıyıla, önlisans diploma programlarında ilk yarıyıl ile son yarıyıla yatay geçiş yapılamaz. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, üniversitemiz lisans programları için 2. ve 3. sınıf ve önlisans programları için 1. sınıf üniversite içi yatay geçiş kontenjanları belirlenmiştir.

Akademik Başarı
Diploma programları arası yatay geçiş başvuru yapılabilmesi için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirdiği dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.25 olması şarttır. 

Kurum içi yatay geçişlerde; lisans öğrencilerinin 3., 4. ve 5. yarıyılın başında, önlisans öğrencilerinin 2. ve 3. yarıyılın başında olması gerekmektedir. Öğrencilerin dönem hesaplaması anadal bölüm/programı toplam başarılmış kredisine göre yapılmaktadır. (Bkz. İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 15-3

Üniversitenin aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla, geçmek istediği diploma programı için geçerli puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarının eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanının altında kalmaması şartı aranmaktadır.

Türkçe programlarda öğrenim görüp, İngilizce programa kurum içi yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerden isteğe bağlı İngilizce hazırlık programını başarı ile tamamlayamamış veya Senato tarafından kabul edilen bir İngilizce yeterlilik belgesi bulunmayan öğrencilerin aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacak STEP sınavında yeterli puan almaları gerekmektedir.

DÜZEY BELİRLEME SINAVI (DBS) VE İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (STEP) TAKVİMİ:

Düzey Belirleme Sınavı (DBS): 14 Şubat 2018, Çarşamba / Saat: 11:00/ Yer: AB3
İngilizce Yeterlilik Sınavı (STEP): 15 Şubat 2018, Perşembe / Saat: 10:00 / Yer: AB3

ÖNEMLİ: Bu sınava sadece DBS'den belli bir puanın üzerinde alan öğrenciler girebilecektir. STEP Sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin sınav ücreti olarak Mali İşler Direktörlüğüne 15 Şubat 2018, Perşembe günü düzenlenecek STEP sınavı öncesi 400 TL yatırmaları gerekmektedir.

* İslami İlimler programına başvuran öğrencilerin Arapça Düzey Belirleme Sınavı’ndan 80, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) 70 alma şartını sağlamaları gerekmektedir.

​* Arapça Yeterlilik Sınavı: 15 Şubat 2018, Perşembe / Saat: 14:00 / Yer: AB7, 7101

Değerlendirme
Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. 

2015 yılında kayıt yaptıran öğrencilerde; Hukuk programına başvururken başarı sırası en düşük 150 bininci sırada ve Mühendislik programlarına başvururken başarı sırasının en düşük 240 bininci sırada olma şartı aranacaktır.

Sonuçların İlanı ve Kayıt
Yatay geçiş ile program değişikliği kabul edilen tüm öğrencilerin isimleri, sonuçların ilanı için belirtilen tarihte web sayfasında duyurulur. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin yeni dönemde yeni bölümlerine kayıtları gerçekleştirilir.

Ücretler ve Burs
Öğrenci, yatay geçiş yaptığı programın üniversiteye yerleştiği yıldaki öğrenim ücretinin yatay geçiş yılındaki güncellenmiş karşılığını öder. Öğrencinin yeni burs oranı, öğrencinin üniversiteye yerleştiği yılda, yatay geçiş yaptığı programa ilgili ÖSYS puanıyla yerleşmesi mümkün olan bursluluk oranıdır. Burs süresinde değişiklik olmaz.

Mevzuat
Üniversitemizde yatay geçişler, İstanbul Şehir Ünive​rsitesi Üniversite İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi hükümlerince gerçekleştirilmektedir.

Başvurular
Başvurular MyŞehir'de yer alan FORMLAR başlığı altındaki E-FORMLAR alanından yapılacaktır. 

İstanbul Şehir Üniversitesi
Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü
Tel: +90 216 559 90 59

Kontenjanlar

FAKÜLTE / PROGRAM

Puan Türü

3. Sınıf Yatay Geçiş Kontenjanı

2. Sınıf Yatay Geçiş Kontenjanı

HUKUK FAKÜLTESİ

Hukuk

TM-3

5

5

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Televizyon

TS-2*

6

6

Sinema ve Televizyon (Türkçe)

TS-2

-

6

Halkla İlişkiler (Türkçe)

TS-2

-

7

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Psikoloji

TM-3

10

5

Psikoloji (Türkçe)

TM-3

-

7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

TM-3

7

9

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe)

TM-3

-

7

Sosyoloji

TM-3

4

6

Tarih

TS-2

4

3

Türk Dili ve Edebiyatı

TS-2

4

4

Felsefe

TM-3

1

2

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İşletme

TM-1

6

5

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

TM-1

9

7

Girişimcilik

TM-1

-

7

Yönetim Bilişim Sistemleri

TM-1

-

7

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

MF-4

8

6

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

MF-4

6

6

Endüstri Mühendisliği

MF-4

9

9

Endüstri Mühendisliği (Türkçe)

MF-4

-

7

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İslami İlimler

YGS-4

1

2

MESLEK YÜKSEKOKULU

1. SINIF

Adalet

YGS-3

9

Adalet (İkinci Öğretim)

YGS-3

9

Bilgisayar Programcılığı

YGS-1

9

Bilgisayar Programcılığı (İkinci Öğretim)

YGS-1

9

Çocuk Gelişimi

YGS-4

9

Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)

YGS-4

9

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

YGS-4

4

Grafik Tasarımı

YGS-5

9

Grafik Tasarımı (İkinci Öğretim)

YGS-5

9

İnşaat Teknolojisi

YGS1

9

İş Sağlığı ve Güvenliği

YGS2

9

Sosyal Hizmetler

YGS5

9

TS-2* 2016 yılından önce üniversiteye yerleşen öğrenciler için Sinema ve Televizyon bölümüne yerleşenler TS-1 puanıyla değerlendirilecektir.

Yurt İçindeki Diğer Üniversitelerin Son Dört Yıla Ait En Düşük Taban Puanları

FAKÜLTE / BÖLÜM

Puan Türü

2016 Taban Puan

2015 Taban Puan

2014 Taban Puan

2013 Taban Puan

2012 Taban Puan

2011 Tab​an P​uan

Hukuk Fakültesi

Hukuk

TM-3 
(2015 yılı öncesi TM-2)

346,948

314,697

237,290

297,373

298,211

313,720

İletişim Fakültesi

Sinema ve Televizyon

TS-2
(2016 yılı öncesi TS-1)

231,707

205,142

212,673

201,168

210,292

212,979

Sinema ve Televizyon (Türkçe)

TS-2

231,707

Halkla İlişkiler (Türkçe)

TS-2

229,615

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

TM-3

248,493

233,216

199,960

202,266

214,332

198,542

Psikoloji (Türkçe)

TM-3

248,493

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

TM-3
(2015 yılı öncesi TM-2)

221,799

227,750

199,064

195,327

198,289

203,086

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe)​

TM-3

221,799

Sosyoloji

TM-3

215,102

199,703

197,555

197,911

198,533

202,397

Tarih

TS-2

243,487

214,444

218,667

230,932

209,789

216,125

Türk Dili ve Edebiyatı

TS-2

229,574

215,553

198,370

196,599

200,990

216,570

Felsefe

TM-3

195,841

211,797

208,015

214,327

210,110

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

TM-1

199,759

196,245

197,217

196,402

192,893

199,720

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

TM-1

206,478

201,963

201,365

197,892

201,108

207,463

Girişimcilik (Türkçe)

TM-1

216,621

Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe)

TM-1

218,021

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

MF-4

243,812

201,794

198,697

198,668

203,932

196,611

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

MF-4

239,964

198,031

203,102

199,322

202,389

205,321

Endüstri Mühendisliği

MF-4

242,976

197,480

202,673

201,582

192,640

200,926

Endüstri Mühendisliği (Türkçe)

MF-4

242,976

İslami İlimler Fakültesi

İslami İlimler

YGS-4

337,580

317,271

330,567

345,464

351,384

Meslek Yüksekokulu

Adalet

YGS-3

169,980

Bilgisayar Programcılığı

YGS-1

166,534

Çocuk Gelişimi

YGS-4

169,132

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

YGS-4

177,052

Grafik Tasarımı

YGS-5

175,567


​​