2018 - 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Önlisans Programları için Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuruları
12.12.2018
Başvuru Tarihleri: 17 Aralık 2018 - 11 Ocak 2019
Sonuçların İnternette Duyurulması: 18 Ocak 2019
Kayıt Tarihleri: 21 - 25 Ocak 2019
​​Başvuru koşulları:
a) Eşdeğerlik: İsimleri aynı olan veya ilgili yüksekokul yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80'inin aynı olduğu tespit edilen diploma programları eşdeğer kabul edilmektedir. Adayın yatay geçiş yapmak istediği diploma programıyla halen kayıtlı olduğu diploma programının eşdeğer olması gerekmektedir.
b) Kayıt Durumu: Adayın kayıtlı öğrenci statüsünde bulunması gerekir. Kayıt dondurmuş olmak başvuru yapmak için engel teşkil etmez.
c) Öğrenim Süresi: Yabancı dil hazırlık programlarından veya önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 2018 - 2019 akademik yılı bahar döneminde Üniversitemiz önlisans programlarının 1. sınıfına yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir.
d) Akademik Başarı: Adayın genel not ortalamasının en az 60/100 (2.29/4.00) olması gerekmektedir. Başarı koşulunu sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Bu adayların başvuruları sadece başarı koşulunu sağlayan adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kontenjan kalması halinde değerlendirilir.

Yurt dışından yapılan başvurular için ayrıca;

e) Denklik: Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılan başvurularda, adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve öğrenim gördüğü programın, YÖK tarafından önlisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması gerekmektedir. 
f) ÖSYS Sonucu veya Muadili Belge: Eğitime başladığı yıl Academic Ranking of World Universities, CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Ranking ve University Ranking by Academic Perfrmance tarafından yapılan dünya sıralamalarında ilk 1000 içerisine giren ve tanınan üniversiteler dışında kalan üniversitelerden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.

​ÖSYM muadili belgeler şunlardır:
  • ​​SAT 1 (Minimum 1000 puan)
  • ACT (Minimum 21 Puan)
  • ABITUR (En az 4 puan)
  • Fransız Bakaloryası (Diploma notu en az 12)
  • GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
  • Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) (En az 28)
  • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) (En çok 2)
  • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) (En az 70)Başvuru için gerekli belgeler:
1) Başvuru Formu: Eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekir. Başvuru Formu için tıklayınız.
2) Nüfus Cüzdanı aslı: Fotokopisi alındıktan sonra aslı iade edilecektir.
3) Öğrenci Belgesi : Kayıtlı olunan yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, başvuru sırasında halen kayıtlı öğrenci olduğunu gösterir belge. Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların öğrenci belgelerinde adayın disiplin durumu ile ilgili bilgi bulunması gerekir. Bulunmuyorsa, adayın disiplin durumunu belirtir belge ek olarak sunulmalıdır. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 10. maddesinde sayılan fiiller, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilenler Üniversite programlarına yatay geçiş için başvuramazlar.
4) Transkript: Kayıtlı olunan yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi ve öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler de eklenmelidir.
5) Ders Tanımları ve İçerik Bilgileri: Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarının ve içeriklerinin yer aldığı belgeler. 
6) Sınav Sonuç Belgesi: ÖSYS sonucu ve ÖSYS ayrıntılı puan dökümü veya yukarıda belirtilen muadil sayılan belgelerden birinin fotokopisi.
7) Lise Diploması: Mezun olunan liseden alınan diplomanın fotokopisi.
8) Pasaport (yabancı uyruklu ve yurt dışında okuyan T.C. uyruklu öğrenciler için): Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların pasaportlarında resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile adayın söz konusu kurumda öğrenim gördüğü yıllara ilişkin sayfaların kopyaları.
9) Yurt Dışından Dönüş Belgesi: Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından, anne veya babasının yurt dışı devlet görevinin sona ermesi, işçi ise yurda kesin dönüş yapmaları nedeniyle yatay geçiş için başvuranların bu durumunu belirten belge.

ÖNEMLİ! Tüm belgeler Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde ise orijinallerine ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır. 

Mevzuat
Üniversitemizde yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile İstanbul Şehir Üniversitesi Üniversite İçi ve Kurumlar Arası Yat​ay Geçiş Yönergesi​ hükümlerince gerçekleştirilmektedir.

Kontenjanlar
ProgramSüre (Yıl)Puan TürüYurt İçi KontenjanıYurt Dışı KontenjanıToplam Kontenjan
Adalet
2TYT426
Adalet (İÖ)2TYT241236
Bilgisayar Programcılığı2TYT213
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)2TYT000
Çocuk Gelişimi2TYT211031
Çocuk Gelişimi (İÖ)2TYT16824
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık2TYT7310
Grafik Tasarımı2​
TYT10515
Grafik Tasarımı (İÖ)2TYT000
İnşaat Teknolojisi2TYT213
İş Sağlığı ve Güvenliği2TYT527
Sosyal Hizmetler2TYT16824
Halkla İlişkiler ve Tanıtım2TYT16824
İç Mekan Tasarımı2TYT213
* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden başvuran adaylar yurt dışı kontenjanından değerlendirmeye alınacaklardır.

Değerlendirme
Başvuruların değerlendirilmesi yatay geçiş komisyonlarınca yapılmaktadır. Komisyon, adayların kabulüne ilişkin önerilerini ilgili yüksekokul yönetim kuruluna sunar ve öneriler yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. 

Sonuçların İlanı ve Kayıt
Yatay geçiş ile önlisans programlarına kabul edilen tüm adayların isimleri, sonuçların ilanı için belirtilen tarihte web sitesinde duyurulur ve adaylara kayıtla ilgili bilgi dosyası gönderilir. Kabul edilen öğrenciler üniversiteye kayıt için belirtilen tarihler arasında ve kayıt için gerekli belgelerle birlikte ve öğrenim ücretini ödeyerek kayıt işlemlerini gerçekleştirirler.

Ücretler
Yatay geçiş yapılan akademik yıl itibarıyla söz konusu programa yeni girişli öğrenciler için belirlenen öğrenim ücretleri uygulanır. 2018 - 2019 akademik yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'na kayıt yaptıracak öğrenciler için öğrenim ücreti KDV dâhil yıllık 22.750 TL'dir. 


Başvuru Adresi & İletişim Bilgileri:
İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü
Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü
Adres: Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No: 21, 34865 Dragos, Kartal/İstanbul
Telefon: 44 44 0 34 (Türkiye'nin her yerinden ve tüm operatörlerden kod numarası çevirmeden arayınız.)
Faks: 0216 474 53 53