2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Çift Anadal ve Yandal Programlarına Başvurular
3.08.2018
Başvuru Tarihleri: 6 - 31 Ağustos 2018
Sonuçların İlanı: 12 Eylül 2018
Ders Kayıt Tarihleri: 19 - 26 Eylül 2018 (1.Kayıtlar) ve 1 - 4 Ekim 2018 (Ekle-Bırak)
​​​​​​​BAŞVURU KOŞULLARI
Öğrenim Süresi
Öğrenci ikinci anadal diploma programına, kayıtlı olduğu lisans programının en erken üçüncüen geç beşinci yarıyılının başında; yandal programına ise kayıtlı olduğu lisans programının en erken üçüncüen geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.
Akademik Başarı
Çift anadal programına başvurular için:
Çift anadal programına başvurabilmek için, öğrencinin anadal diploma programındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.72 olması, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasının en üst %20'sinde bulunması, ayrıca o yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 2.72 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasının en üst %20'sinde yer almayan öğrenciler, üniversiteye yerleştikleri yıldaki çift anadal yapılacak programın taban puanına sahip olmak şartıyla başvurabilirler.
Yandal programına başvurular için:
Yandal programına başvurabilmek için, öğrencinin anadal programındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması o yarıyıla kadar kendi lisans programında almış olduğu tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Öğrencilerin çift anadal başvuruları için 3., 4. ve 5. yarıyılın başında olması; yandal başvuruları için 3., 4., 5. ve 6. yarıyılın başında olması gerekmektedir. Öğrencilerin dönem hesaplaması anadal bölüm/programı toplam başarılmış kredisine göre yapılmaktadır (Bkz. İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 15-3).

Türkçe programlarda öğrenim görüp, İngilizce bir programda çift anadal/yandal başvurusunda bulunacak öğrencilerden isteğe bağlı İngilizce hazırlık programını başarı ile tamamlayamamış veya Senato tarafından kabul edilen bir İngilizce yeterlilik belgesi bulunmayan öğrencilerin aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacak STEP sınavında yeterli puan almaları gerekmektedir.
​Düzey Belirleme Sınavı (DBS) ve İngilizce Yeterlilik Sınavı (STEP) Takvimi:
​Sınav
Tarih​
Saat​
Yer​
​Düzey Belirleme Sınavı (DBS)
3 Eylül 2018​
10.00​
AB2-2101​
​İngilizce Yeterlilik Sınavı (STEP) - Yazılı ​
5 Eylül 2018​
10.00​
AB2​
​İngilizce Yeterlilik Sınavı (STEP) ​- Sözlü
​5 Eylül 2018
14.00​
AB2​

İslami İlimler Fakültesi'nde çift anadal yapmak isteyen öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla çift anadal yapmak istediği diploma programı için geçerli puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, çift anadal yapmak istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanının altında kalmaması şartı aranır.
İslami İlimler Fakültesi'ne başvuran öğrencilerin, Arapça Düzey Belirleme Sınavı'ndan 80, YDS'den 70 puan alma şartını sağlamaları gerekmektedir.
Sınav
​Tarih
Saat​
Yer​
​Arapça Yeterlilik Sınavı
7 Eylül 2018​
14.00​
AB7-7103​

DEĞERLENDİRME
Başvurular, programın yürütüldüğü ilgili fakülte yönetim kurulları tarafından değerlendirilir. Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programlarına kayıt yapılabilir.

SONUÇLARIN İLANI VE KAYIT
Çift anadal / Yandal programlarına başvurusu kabul edilen tüm öğrencilerin isimleri, sonuçların ilanı için belirtilen tarihte web sayfasında duyurulur, kayıtları yapılır ve bu öğrenciler yeni dönemde çift anadal / yandal programı derslerine de kayıt olurlar.

ÜCRETLER
Çift anadal / Yandal programına kayıt olan öğrencilerin burs durumları İstanbul Şehir Ünive​rsitesi Önlisans ve Lisans Burs Yönergesi hükümlerince gerçekleştirilir.

MEVZUAT
Üniversitemizde çift anadal programı İstanbul Şehir Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi, yandal programı ise İstanbul Şehir Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi​ hükümlerine göre yürütülmektedir.

BAŞVURU
Başvurular MyŞehir'de yer alan "Formlar ve Dilekçeler" uygulaması altındaki "E-Formlar" alanından yapılacaktır. MyŞehir'e girişte sorun yaşamanız durumunda Bilgi Teknolojileri biriminin helpdesk@sehir.edu.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz. 

İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü
Telefon: 444 4 034
E-mail: ogrenciisleri@sehir.edu.tr

KONTENJANLAR

ÇİFT ANADAL

YANDAL

FAKÜLTE / PROGRAM

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İletişim Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

TOPLAM

TOPLAM

HUKUK FAKÜLTESİ

Hukuk

4

2

-

3

2

2

13

8

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Televizyon (İngilizce)

5

2

3

3

-

1

14

10

Sinema ve Televizyon (Türkçe)

3

1

3

2

-

1

10

5

Halkla İlişkiler

2

1

2

2

-

1

8

5

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Psikoloji (İngilizce)

7

2

2

2

2

1

16

16

Psikoloji (Türkçe)

4

1

2

2

2

1

12

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

6

1

2

1

1

2

13

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe)

6

1

2

1

1

2

13

12

Sosyoloji

6

2

3

2

3

3

19

9

Tarih

3

1

2

1

1

2

10

10

Felsefe

15

5

5

5

5

10

45

45

Türk Dili ve Edebiyatı

3

1

1

1

2

1

9

9

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İşletme

6

6

6

4

4

2

28

16

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

6

8

4

4

4

2

28

18

Girişimcilik

-

-

-

-

-

-

-

-

Yönetim Bilişim Sistemleri

4

6

0

7

3

2

22

15

Ekonomi

4

4

4

6

2

4

24

12

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

1

6

1

2

1

1

12

10

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

-

7

-

1

-

-

8

6

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

2

5

1

2

1

1

12

10

Endüstri Mühendisliği (Türkçe)

1

2

-

1

-

-

4

2

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İslami İlimler

5

5

5