2019 - 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisans ve Önlisans Programları için Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuruları
9.07.2019
Başvuru Tarihleri: 16 Temmuz - 16 Ağustos 2019
Sonuçların İlanı: 28 Ağustos 2019
Kayıt Tarihleri: 2 - 6 Eylül 2019
​​​​BAŞVURU KOŞULLARI

Eşdeğerlik
İsimleri aynı olan veya ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80’inin aynı olduğu tespit edilen diploma programları eşdeğer kabul edilmektedir. Adayın yatay geçiş yapmak istediği diploma programıyla halen kayıtlı olduğu diploma programının eşdeğer olması gerekmektedir.

Kayıt Durumu
Adayın kayıtlı öğrenci statüsünde bulunması gerekir. (Kayıt dondurmuş olmak başvuru yapmak için engel teşkil etmez.)

Öğrenim Süresi
Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına; lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
2019 - 2020 akademik yılında Üniversitemizin lisans diploma programlarının 2. ve 3. sınıflarına; önlisans diploma programlarının 2. sınıflarına yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir.

Akademik Başarı
Adayın genel not ortalamasının en az 60/100 (2.29/4.00) olması gerekmektedir. Başarı koşulunu sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. 

Dil Yeterlilik
Eğitim dili İngilizce olan lisans programlarına yatay geçiş için, Üniversitemizin yapacağı İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarından, istenen asgari puanlardan birine sahip olmak gerekmektedir. Eğitim dili Türkçe olan lisans ve ön lisans programlarına başvuru yapacak uluslararası öğrencilerin, aşağıda belirtilen Türkçe yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir. Türkçe programlara yapılacak başvurular için ayrıca İngilizce yeterlilik şartı aranmamaktadır.
TOEFL IBT: 79 (no requirement for the band scores)
PTE Academic: 55
TÖMER: B2
Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlilik Sınavı: B2
Listede yer almayan diğer sınavların değerlendirilmesi için sonuç belgesinin taranmış kopyasının ogrenciisleri@sehir.edu.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Düzey Belirleme Sınavı (DBS) ve Yeterlilik Sınavı (STEP) Tarihleri:
Düzey Belirleme Sınavı (DBS): 19 Ağustos 2019 Pazartesi / Saat: 11.00 / Yer: Dragos Kampüsü AB2-2003
Yeterlilik Sınavı (STEP) - Yazılı: 20 Ağustos 2019 Salı / Saat: 10.00 / Yer: Dragos Kampüsü AB2-2003
ÖNEMLİ: STEP'e sadece DBS'den belli bir puanın üzerinde alan öğrenciler girebilecektir. STEP'e girmeye hak kazananlar aynı gün web sitemiz www.sehir.edu.tr'de “Duyurular” sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca öğrencilerin Mali İşler Direktörlüğüne 20 Ağustos 2019 Salı gününe kadar STEP ücreti olarak 500 TL yatırmaları gerekmektedir.
NOT: İslami İlimler programına başvuruda bulunan öğrenciler, Arapça Düzey Belirleme Sınavından 80, YDS'den 70 puan şartını sağlamak durumundadır.
Arapça Yeterlilik Sınavı: 19 Ağustos 2019 Pazartesi / Saat: 14.00 / Yer: Dragos Kampüsü AB7-7029

Yurt dışından yapılan başvurular için ayrıca;
Denklik 
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılan başvurularda, adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve öğrenim gördüğü programın YÖK tarafından lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması gerekmektedir. 

ÖSYS Sonucu veya Muadili Belge
Eğitimine 2016 yılı ve öncesinde başlayan öğrenciler için ilgili yıllarda ÖSYM kılavuzunda ilan edilen başarı şartlarını sağlaması gerekmektedir.

2017-2018 yılı itibarıyla TC uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemleri ile ilgili bilgi almak için tı​klayınız.

ÖSYM muadili belgeler şunlardır:
 • ​​​​SAT 1 (Minimum 1000 puan)
 • ACT (Minimum 21 Puan)
 • Abitur (En az 4 puan)
 • Fransız Bakaloryası (Diploma notu en az 12)
 • GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
 • Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) (En az 28)
 • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) (En çok 2)
 • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) (En az 70)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


 • Nüfus cüzdanının aslı: Fotokopisi alındıktan sonra aslı iade edilecektir.

 • Öğrenci Belgesi: Kayıtlı olunan yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, başvuru sırasında halen kayıtlı öğrenci olduğunu gösterir belge. Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların öğrenci belgelerinde adayın disiplin durumu ile ilgili bilgi bulunması gerekir. Bulunmuyorsa adayın disiplin durumunu belirtir belge ek olarak sunulmalıdır. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 10. maddesinde sayılan fiiller, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilenler Üniversite programlarına yatay geçiş için başvuramazlar.

 • Transkript: Kayıtlı olunan yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi ve öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler de eklenmelidir.

 • Ders Tanımları ve İçerik Bilgileri: Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarının ve içeriklerinin yer aldığı belgeler. 

 • Sınav Sonuç Belgesi: ÖSYS yerleştirme sonucu ve ayrıntılı puan dökümü veya yukarıda belirtilen muadil sayılan belgelerden birinin fotokopisi.

 • ​Lise Diploması: Mezun olunan liseden alınan diplomanın fotokopisi.

 • ​İngilizce Yeterlilik Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen İngilizce yeterlilik belgelerinden herhangi biri.

 • ​Pasaport: Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların pasaportlarında resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile adayın söz konusu kurumda öğrenim gördüğü yıllara ilişkin sayfaların kopyaları (Yabancı uyruklu ve yurt dışında okuyan T.C. uyruklu öğrenciler için).

 • ​Yurt Dışından Dönüş Belgesi: Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından, anne veya babasının yurtdışı devlet görevinin sona ermesi, işçi ise yurda kesin dönüş yapmaları nedeniyle yatay geçiş için başvuranların bu durumunu belirten belge.

Tüm belgeler Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde ise orijinallerine ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır. 

MEVZUAT
Üniversitemizde yatay geçişler İstanbul Şehir Üniversitesi Üniversite İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi​ hükümlerince gerçekleştirilmektedir.

KONTENJANLAR

FAKÜLTE/BÖLÜM

Süre

Puan Türü

(Eski)

Puan Türü

(Yeni)

2. sınıf kontenjanı

3. sınıf kontenjanı

Yurt içi

Yurt dışı

Yurt içi

Yurt dışı

HUKUK FAKÜLTESİ 

Hukuk

4

TM-3

EA

32

16

11

5

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

Sinema ve Televizyon (İngilizce)

4

TS-2

SÖZ

16

8

16

8

Sinema ve Televizyon (Türkçe)

4

TS-2

SÖZ

16

8

10

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Türkçe)

4

TS-2

SÖZ

11

5

6

3

Yeni Medya ve İletişim (Türkçe)

4

-

SÖZ

16

8

-

-

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Psikoloji (İngilizce)

4

TM-3

EA

4

2

4

2

Psikoloji (Türkçe)

4

TM-3

EA

3

1

3

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

4

TM-3

EA

24

12

24

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe)

4

TM-3

EA

24

12

2

1

Sosyoloji (İngilizce)

4

TM-3

EA

16

8

16

8

Tarih (İngilizce)

4

TS-2

SÖZ

16

8

16

8

Türk Dili ve Edebiyatı

4

TS-2

SÖZ

10

5

16

8

Felsefe

4

TM-3

EA

10

5

7

3

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

4

-

DİL

14

7

-

-

Mütercim – Tercümanlık (İngilizce)

4

-

DİL

4

2

-

-

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

İşletme (İngilizce)

4

TM-1

EA

16

8

16

8

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)

4

TM-1

EA

24

12

24

12

Girişimcilik

4

TM-1

EA

-

-

16

8

Yönetim Bilişim Sistemleri

4

TM-1

EA

16

8

16

8

Ekonomi (İngilizce)

4

TM-1

EA

16

8

16

8

Uluslararası Finans (İngilizce)

4

-

EA

16

8

-

-

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

4

MF-4

SAY

10

5

8

4

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

4

MF-4

SAY

16

8

9

4

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

4

MF-4

SAY

24

12

16

8

Endüstri Mühendisliği (Türkçe)

4

MF-4

SAY

16

8

16

8

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

4

-

SAY

16

8

-

-

Makine Mühendisliği (İngilizce)

4

-

SAY

16

8

-

-

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Endüstriyel Tasarım (İngilizce)

4

-

SAY

16

8

-

-

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

4

-

EA

3

1

-

-

Mimarlık (İngilizce)

4

-

SAY

24

12

-

-

Mimarlık (Türkçe)

4

-

SAY

3

1

-

-

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 

İslami İlimler

4

TS-1

SÖZ

3

0

2

0

MESLEK YÜKSEKOKULU 

Adalet

2

YGS-3

TYT

7

3

-

-

Adalet (İÖ)

2

YGS-3

TYT

24

12

-

-

Bilgisayar Programcılığı

2

YGS-1

TYT

3

1

-

-

Bilgisayar Programcılığı (İÖ)

2

YGS-1

TYT

0

0

-

-

Çocuk Gelişimi

2

YGS-4

TYT

21

10

-

-

Çocuk Gelişimi (İÖ)

2

YGS-4

TYT

16

8

-

-

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

2

YGS-4

TYT

5

2

-

-

Grafik Tasarımı

2

YGS-5

TYT

7

3

-

-

Grafik Tasarımı (İÖ)

2

YGS-5

TYT

0

0

-

-

İnşaat Teknolojisi

2

YGS-1

TYT

5

2

-

-

İş Sağlığı ve Güvenliği

2

YGS-2

TYT

3

1

-

-

Sosyal Hizmetler

2

YGS-5

TYT

16

8

-

-

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

2

-

TYT

16

8

-

-

İç Mekan Tasarımı

2

-

TYT

2

1

-

-


DEĞERLENDİRME
Başvuruların değerlendirilmesi yatay geçiş komisyonlarınca yapılmaktadır. Komisyon, adayların kabulüne ilişkin önerilerini ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kuruluna sunar ve öneriler yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden başvuran adaylar yurtdışı kontenjanından değerlendirmeye alınacaklardır.
SONUÇLARIN İLANI ve KAYITLAR
Yatay geçiş ile lisans/önlisans programlarına kabul edilen tüm adayların isimleri, sonuçların ilanı için belirtilen tarihte web sitesinde duyurulur ve adaylara kayıtla ilgili bilgi dosyası gönderilir.
Kabul edilen öğrenciler, üniversiteye kayıtlar için belirlenen tarihler arasında, kayıt için gerekli belgelerle birlikte ve öğrenim ücretini ödeyerek kayıt işlemlerini gerçekleştirirler. 

ÜCRETLER
Yatay geçiş yapılan akademik yıl itibarıyla söz konusu programa yeni girişli öğrenciler için belirlenen öğrenim ücretleri uygulanır. 2019-2020 akademik yılında Üniversitemize kayıt yaptıracak öğrenciler için lisans öğrenim ücretleri Hukuk ve Psikoloji bölümlerinde KDV dâhil 48.900 TL, diğer bölümlerde 43.500 TL'dir. Önlisans programlarında öğrenim ücreti KDV dahil 23.900 TL’dir.
Yatay geçiş ile üniversitemize kabul edilen adaylardan önceki yıllarda kayıtlı bulunduğu programa ÖSYM ile yerleşenlerin, yerleşme puanlarının Üniversitemiz taban puanı ve başarı sıralamasında denk geldiği burs aralığına göre Mütevelli Heyeti kararıyla öğrenim ücretinden çeşitli oranlarda ücret muafiyeti sağlanabilir. 

BAŞVURU ADRESİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ:
İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü
Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No: 21, 34865 Dragos, Kartal/İstanbul 
Telefon: 44 44 0 34 (Türkiye'nin her yerinden ve tüm operatörlerden kod numarası çevirmeden arayınız.)
Faks: 0216 474 53 53


İstanbul Şehir Üniversitesi Tam Burslu Programlara Ait Taban Puanlarını ve Başarı Sıralarını görmek için tıklayınız.​​​​​​