Avrupa Staj Konsorsiyumu Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği 2018-2019 Akademik Yılı Başvuruları Açıldı!
11.10.2018
Son Başvuru Tarihi: 1 Aralık 2018

​​​Avrupa Staj Konsorsiyumu kapsamında 2018-2019 Akademik Yılı için Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği başvuruları açılmıştır. Son başvuru tarihi 1 Aralık 2018'dir.​​​​​

Erasmus Staj Hareketliliği için minimum süre 2 ay olup, öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri süresince 12’şer ay Erasmus çğrenci hareketliliklerinden faydalanma hakları bulunmaktadır. İlgili hareketliliklerin tamamlanması gereken son tarih ise 31 Mayıs 2020'dir.
Başvurularınızı http://www.euro-intern.org/ sitesi üzerinden kayıt olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Aşamaları:
I. AŞAMA - Başvuru Belgelerinin Teslim Edilmesi
Başvuru iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek olup başvuru formlarının teslim edileceği ilk aşama için son başvuru tarihi 1 Aralık 2018'tir. Başvuru formları Konsorsiyum Kurum Temsilcilerine iletilmelidir. Başvuru formları hakkında detaylı bilgi "Başvuru Belgeleri" başlığı altında yer almaktadır.
II. AŞAMA - Kabul Belgesinin Teslim Edilmesi
İlk aşamada başvuru kriterlerini, yabancı dil kriterini ve Erasmus notu kriterini başarı ile sağlayan öğrenciler, ikinci aşamada 8 Şubat 2019 tarihine kadar staja gideceği kurumdan kabul belgesi teslim etmek zorundadır. Yerleştirme aşamasında Konsorsiyumun öğrencilere sağlayacağı destek hakkında ikinci aşamaya geçen öğrenciler ayrıca bilgilendirilecektir.
Yerleştirilmeye hak kazandığı halde kabul mektubu teslim etmemiş olan öğrencilerimiz ise başvurularını tamamlamış sayılamayacakları için 9 Şubat 2019 tarihi itibariyle yerleştirilme hakkı son bulacaktır.

Başvuru Kriterleri:
Başvuruların uygunluğu, Ulusal Ajans tarafından belirlenen minimum genel not ortalaması kriteri üzerinden kontrol edilir.
  • ​​Önlisans ve Lisans: 2.20/4.00
  • Lisansüstü: 2.50/4.00
Minimum başvuru kriterlerine sahip olan öğrencilerin birinci aşamayı başarı ile tamamlayabilmeleri için kayıtlı oldukları yüksek öğretim kurumunun Yabancı Dil ve Erasmus Notu kriterlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Bununla birlikte başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar da dikkate alınır:
  • ​Aynı eğitim seviyesinde daha önce Erasmus+ programına katılım: Her bir önceki katılım için: -10 puan
  • Dezavantajlı öğrenciler (Sağlık durumu ile ilgili doktor raporunu, başvuru formu ile birlikte sunması halinde): +10 puan
  • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe gidilmesi halinde: -10 puan 

Başvuru Belgeleri:
Öğrenciler başvuru belgelerini kayıtlı oldukları Üniversitenin konsorsiyum temsilcisine teslim etmelidir. Konsorsiyum temsilcileri için tıklayınız.
* Başvuru formu doldurulurken, diğer başvuru evraklarının elektronik versiyonu forma yüklenmelidir.

Başvurular Erasmus Notu üzerinden değerlendirilecektir.
ERASMUS NOTU= %50 GNO + %50 YABANCI DİL NOTU

Mezun durumunda olan öğrencilerimiz de mezun olmadan önce başvuru yaptıklarında hareketlilikten faydalanabilirler. Ancak kazanılan staj hakkının mezuniyeti takiben 12 ay içerisinde tamamlanmış olması gerekmektedir.

Ülke Grupları ve Hibe Miktarı:
Ülke Grupları​ÜlkelerAylık Hibe (€)
1. ve 2. Grup Program ÜlkeleriBirleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan600
3. Grup Program ÜlkeleriBulgaristan, Çek Cumhuriyeti , Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya

​400