İstanbul Şehir Üniversitesi'nin Noter Aracılığı ile Halkbank'a Gönderdiği İhtarname
16.10.2019
T.C. Halkbank A.Ş., (15.10.2019) web sitesinden yapmış olduğu bir açıklama ile İstanbul Şehir Üniversitesi hesaplarına ilişkin yapılan hukuksuz ihtiyati haciz işleminin bankacılık teamüllerine ve hukuka uygun olduğunu iddia etmektedir.

​​​Bankaya 15.10.2019 tarihinde noter aracılığıyla göndermiş olduğumuz ihtarnameyi kamuoyu ile paylaşma zarureti doğmuştur. 

İhtarnameye ulaşmak için tıklayın. ​