Doç. Dr. Alim Arlı'nın Makalesi Journal of Economy Culture and Society'de Yayımlandı
24.09.2019
ŞEHİR Yükseköğretim Çalışmaları Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Alim Arlı’nın, “Yükseköğretimde Büyüme, Farklılaşma ve Reorganizasyon: İstanbul Örneği (1980-2015)” başlıklı makalesi, Journal of Economy Culture and Society'de yayımlandı.

​​​​​​​​İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve ŞEHİR Yükseköğretim Çalışmaları Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Alim Arlı, Journal of Economy Culture and Society'de yayımlanan makalesinde; 1980'lerin başından 2015 sonuna kadar geçen 35 yılda İstanbul yükseköğretim dünyasında, öğrenci ve kuruluş sayılarındaki artış, sistemik büyüme, kaotik değişim ve yapısal çatallanma üzerinde duruyor.

Bu sürede devlet üniversitelerindeki büyüme eğilimlerini; vakıf yükseköğretim kuruluşlarının 1993'te eğitime başlaması ve 2006 sonrası artan üniversite sayısıyla öğrenci ve öğretim elemanları bakımından dramatik genişlemesini; finansal ve örgütsel işleyişleriyle farklılaşan bu iki sistemin yapısal benzerlik ve farklılıkları ile yükseköğretimdeki nüfusun değişik programlara dağılımlarına göre şekillenmiş farklılaşma örüntülerini mukayese ediyor.

Makaleye ulaşmak için tıklayın.