KAMUOYU AÇIKLAMASI - 03 Aralık 2019
3.12.2019
Son günlerde çeşitli basın yayın organları ve farklı mecralarda Üniversitemize yöneltilen ithamlar hakkında kamuoyu açıklaması:

​​​​​​

Üniversitemiz yaklaşık iki aydır Halk Bankası ihtilafı ve kampüs arazisiyle ilgili hukuk sürecine dair kamuoyunu açık ve şeffaf bir şekilde bilgilendirmektedir. Bu bağlamda arazi devri, yatırım ve kredi süreçlerinin hukuk ve bankacılık kuralları çerçevesinde yürütüldüğü ayrıntısıyla izah edilmiştir. Bugün itibariyle İstanbul Şehir Üniversitesi'nin yüksek kalitede bir eğitim ve araştırma standardı oluşturduğu ve hem burs veren hem de borçlarını ödeyebilecek bir mali yapıya ulaştığı ortaya konulmuştur. Buna rağmen konu hakkında açıklama yapan taraflar ve kimi medya mensupları, olguları çarpıtarak kötü yönetim ve kaynakların suistimal edildiğine dair asılsız ithamlarda bulunarak kurumumuzun ve yöneticilerimizin itibarını hedef almaktadırlar. 

Yükseköğretim sistemimizin tabi olduğu ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde devlet üniversitelerinin denetimleri Sayıştay, vakıf üniversitelerinin denetimleri ise Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede, Üniversitemiz eğitim-öğretime başladığı 2010 yılından bu yana yıllık olarak Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nun idari, mali ve akademik denetimine tabidir. Üniversitenin yıllara sari bursluluk, cari harcamalar, kredi kullanımı, inşaat vb. yatırım giderleri dahil tüm işlemlerine ilişkin denetim raporları da Yükseköğretim Kurulu kayıtlarında yer almaktadır. 

Akademik, idari ve mali işlemleri ilgili devlet kurumu tarafından yıllık olarak ve ayrıntılı bir şekilde denetlenen ve ibra olan kamu tüzel kişiliğini haiz bir yükseköğretim kurumuna yönelik akıl, ahlak ve hukuk sınırlarını aşan iddialarla ilgili tüm hukuki haklarımız saklı tutulmaktadır. 

Vakıf yükseköğretim sistemine olan güveni de sarsan bu açıklamalara karşı bütün faaliyetlerinde ahlak, hukuk ve bilimi rehber almış olan İstanbul Şehir Üniversitesi, tüm haklarının takipçisi olmaya devam edecektir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

​