ŞEHİR Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Kavak'tan "Sultan, Ordu ve Reaya, II. Bayezid'e Sunulan Müellifi Meçhul Siyasetname"
30.03.2020
ŞEHİR Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Kavak'ın hazırladığı "Sultan, Ordu ve Reaya, II. Bayezid'e Sunulan Müellifi Meçhul Siyasetname" raflardaki yerini aldı.
​​​İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Kavak'ın hazırladığı "Sultan, Ordu ve Reaya, II. Bayezid'e Sunulan Müellifi Meçhul Siyasetname" Klasik Yayınlarından çıktı. 

Siyaseti Yeniden Düşünmek serisi eserlerinden olan Sultan, Ordu ve Reaya, II. Bayezid'e Sunulan Müellifi Meçhul Siyasetname'in tanıtım yazısında şu ifadelere yer verildi; 

Fatih Sultan Mehmed’in sohbet halkasına dâhil olan kimliği meçhul bir müellifin II. Bayezid’e ithaf ettiği bu kitap “kimsenin ilgi göstermemesi sebebiyle unutulmaya yüz tuttuğundan şikâyet edilen pratik felsefe/amelî hikmet alanının siyasetle ilgili kısmını ihya etmek amacıyla” kaleme alınmıştır.

Fatih’i ideal sultan olarak belirlemesi, devletin devamlılığının sağlanması için şeriata uygun davranmanın gerekliliği ile cihad vazifesinin ifasına esaslı bir vurgu yapması ve Osmanlı devlet ricalininin Memlük idaresine karşı olumsuz yaklaşımlar takındığını ortaya koyması bakımından öne çıkan eserdeki malumatlardan hareketle Osmanlı Devleti'nin yavaş yavaş İslâm âlemiyle ilgili hamilik rolü üstlenme yolunda ilerlediği anlaşılmaktadır.

Endülüs'ün ve geç XV. yüzyıldaki durumunun Osmanlı tarafından nasıl görüldüğüne dair değerlendirmelere de yer veren eser aynı zamanda İskender, Zâhir Baybars ve Fatih Sultan Mehmed gibi hükümdarların savaş taktiklerine temas eden bir âdâb-ı harb (savaş sanatı) risalesi hüviyetindedir.