SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI
23.12.2019
İstanbul Şehir Üniversitesi’nin yönetiminin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi’ne devrine karar verilmesinden sonra eğitim-öğretim, akademik ve idari konularla alakalı sorular ve cevaplar;

​​​İstanbul Şehir Üniversitesi'nin sevgili öğrencileri ve değerli paydaşları, 

19.12.2019 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu'nun İstanbul Şehir Üniversitesi'nin yönetimini garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar vermesinden sonra eğitim-öğretim, akademik ve idari konularla alakalı karşılaşılan sorular ve cevapları aşağıdadır.​

1. İstanbul Şehir Üniversitesi'nde yönetim niçin devredildi?

Üniversitenin içinde bulunduğu mali zorluklar nedeniyle; akademik ve idari personelinin maaşlarının ödenemediği, burslu öğrencilerin burslarının verilemediği, elektrik, su, internet ve doğalgaz gibi abonelik faturalarının karşılanamadığı ve nihayet tarihleri geçen borçlar sebebiyle fiili haciz işlemlerinin tesis edildiği, bu haliyle üniversitede eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasının kaçınılmaz olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi yönetimi tarafından Yüksek Öğretim Kurulu'na bir rapor ile bildirilmiş, bunun üzerine Yükseköğretim Genel Kurulu; İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin ve akademik ve idari personelinin daha fazla mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması için Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesi uyarınca üniversitenin “faaliyet izninin geçici olarak durdurulması"na ve yönetiminin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar vermiştir.

2. İstanbul Şehir Üniversitesi'nin yönetimi, niçin geçici olarak Marmara Üniversitesi'ne verildi?

Üniversitenin kuruluşunda, kurucu vakfın talebi doğrultusunda Marmara Üniversitesi; İstanbul Şehir Üniversitesi'nin garantör üniversitesi oldu.

3. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesinin gerekçesi ve hükmü nedir?

Vakıf yükseköğretim kurumlarının mevzuata aykırı işlem ve eylemleri hakkında uygulanacak önlemler; yönetmeliğin 25, 26 ve 27. maddelerinde hükme bağlanır. İlgili maddenin ilgili bendi, vakıf yükseköğretim kurumunun mali durumunun eğitim-öğretim faaliyetini sürdüremeyecek ölçüde mali ve ekonomik rasyolar açısından zayıf olduğunun Yükseköğretim Denetleme Kurulu raporları ile tespit edilmesi halinde vakıf yükseköğretiminin faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ve ilgili kurumun yönetiminin garantör devlet üniversitesine verilmesi hükmünü amirdir.

4. Faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ne anlama gelir ve ne kadar sürecektir?

A. Faaliyet izninin geçici olarak durdurulması, üniversite yönetimini temsil eden mütevelli heyetinin faaliyetlerine son verilmesi ve üniversitenin içinde bulunduğu durumun iyileştirilmesi için geçici yeni bir yönetim tesis edilmesi anlamına gelir.

B. Yönetmeliğin 25/d maddesinde anılan hallerde, vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyeti; 1 yıl süre ile durdurulur. Sürenin sonunda ilgili önlemi gerektiren hallerin kalkıp kalmadığı; Yükseköğretim Kurulu tarafından değerlendirilir. Faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasını gerektiren hallerin ortadan kalkmadığının tespit edilmesi durumunda bu süre her defasında 1'er yıl uzatılır. Faaliyet iznini geçici olarak durdurulması süresinin kesintisiz olarak 3 yıl sürmesi halinde vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izni kaldırılır.

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından; 19.12.2019 tarihinde, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasının hükmü ve sonuçları nelerdir?

A. Bu tarihten itibaren İstanbul Şehir Üniversitesi'nin mütevelli heyeti başkanının, mütevelli heyeti üyelerinin ve rektörünün görevleri son bulmuştur.

B. Bu tarihten itibaren faaliyet izninin geçici olarak durdurulması süresi boyunca İstanbul Şehir Üniversitesi'nin yönetimini; ilgili yönetmeliğin 26. maddesi gereğince, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'nin rektörü üstlenmiştir.

C. Bu tarihten itibaren Marmara Üniversitesi'nin rektörü, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin geçici mütevelli heyeti başkanı ve Marmara Üniversitesi yönetim kurulu da; İstanbul Şehir Üniversitesi'nin geçici mütevelli heyeti sıfatını kazanmış bulunmaktadır.

D. Madde 26, aynı zamanda “faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasını gerektiren hususların ortadan kalktığının Yükseköğretim Kurulu tarafından tespiti halinde, kurucu vakfın yönetim organı tarafından belirlenen vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli heyeti göreve başlar. Yeni oluşturulan mütevelli heyete, vakıf yükseköğretim kurumu hakkında faaliyet izninin geçici olarak durdurulması önleminin uygulanmasına eylemleri ile sebep olduğu tespit olunanlar yer alamaz." hükmünü ihtiva eder.

6. YÖK'ün aldığı kararla, İstanbul Şehir Üniversitesi; mal varlığı ve taşınmazlarıyla birlikte, Marmara Üniversitesi'ne mi devredilmiş oldu?

Hayır. Üniversitenin tüzel kişiliği devam etmektedir. Marmara Üniversitesi rektörü ve Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulu İstanbul Şehir Üniversitesi'nin mütevelli heyeti görevini geçici olarak yerine getirmektedir.

7. İstanbul Şehir Üniversitesi'nin öğrencileri faaliyet izninin geçici olarak durdurulduğu dönemde mezun olmaya hak kazandıkları takdirde hangi üniversitenin diplomasını alacaklar?

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin diplomasını alacaklar.

8. İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri, bu dönemde garantörlük nedeniyle Marmara Üniversitesi'ne sınavsız veya koşulsuz geçiş yapabilir mi?

Hayır, yapamazlar. İlgili üniversitenin kurumlar arası yatay geçiş yönergesinde sayılan koşulları sağladıkları takdirde diğer üniversite öğrencileri gibi hak kazanabilirler.

9. İstanbul Şehir Üniversitesi'nde gecikmiş veya ödenmeyen ücret ve burs ödemeleri yapılacak mı?

Evet, en kısa zamanda bir takvim dahilinde ödenecektir.

10. İstanbul Şehir Üniversitesi, garantör üniversite tarafından geçici olarak yönetilmeye başladığına göre, ilgili öğrenciler öğrenim ücretlerini ödeyecekler mi?

Evet, öğrenim ücreti ödeme mükellefiyeti, ilgili öğrenciler için devam etmektedir. Burslu öğrencilerin hak ettikleri bursluluk oranları aynı şekilde korunacaktır.

11. Öğrenim ücretleri, hangi üniversiteye yatırılacak?

Öğrenim ücretleri İstanbul Şehir Üniversitesi'nin nam ve hesabına yatırılacaktır.