İdari İşler
İdari İşler Birimi, Üniversitedeki tüm idari işler faaliyetlerini proaktif bir yaklaşımla yerine getirirken hızlı ve doğru çözümler ile paydaşların iş yaşam kalitesini ve konforunu artıracak şekilde organize eder.

Bu kapsamda;  yemek, temizlik ve servis araçları gibi altyüklenici firmalarca yürütülen faaliyetlerin sevk, kontrol ve idaresi ile birlikte malzeme yönetimi, taşıma ve düzenleme hizmetleri, çay ocağı hizmeti, muhaberat hizmeti, kırtasiye ve sarf malzeme hizmeti, danışma hizmeti, binek araç yönetimi ve denetimi, karla mücadele, sıfır atık, pest kontrol, kampüs alanı bahçe bakımı ve peyzaj uygulamaları kapsamında yasal yükümlülükleri yerine getirerek hizmet standartlarını en üst düzeyde tutarak gerçekleştirmektedir.​

İletişim: idariisler@sehir.edu.tr