İdari ve Teknik İşler

​​İDARİ İŞLER

İstanbul Şehir Üniversitesi İdari İşler, proaktif çalışma şekliyle, Üniversitedeki tüm idari işler faaliyetlerini, yaşam kalitesini ve konforunu artıracak şekilde organize eder.

Bu kapsamda;  yemek, temizlik, güvenlik, servis araçları ve peyzaj gibi altyüklenici firmalarca yürütülen faaliyetlerin sevk ve idaresinin yanısıra, malzeme yönetimi, taşıma ve düzenleme hizmetleri, teknik bakım onarım faaliyetleri, çay ocağı hizmeti, muhaberat hizmeti, danışma hizmeti ile binek araçların yönetim ve denetimi İdari İşler birimi tarafından yapılmaktadır.

İletişim: idariisler@sehir.edu.tr

TEKNİK İŞLER

Teknik İşler bünyesinde, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin tüm kampüslerindeki elektrik işleri, teknik bakım onarım işlerinin planlanması, yürütülmesi, takibi ve koordinasyonu sağlanmaktadır.

İletişim: idariteknik@sehir.edu.tr

ETKİNLİK VE ORGANİZASYON YÖNETİMİ

Etkinlik ve Organizasyon Yönetimi Müdürlüğü, akademik ve idari birimler tarafından düzenlenen etkinliklerin yönetiminden ve üniversite içi organizasyonlardan sorumludur.​

İletişim: etkinlik@sehir.edu.tr​