İnsan Kaynakları

​​İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan Kaynakları stratejisi; İhtiyaç duyulan yüksek nitelikli çalışan profilinin ortaya çıkarılması hedefine sadakatle bağlı kalınarak; liyakate ve performans ölçümüne dayalı bir insan kaynakları yönetim modelinin oluşturulması ve yürütülmesi düşüncesi üzerine inşa edilmiştir.

“Dünyaca tanınan ve Türkiye’nin en saygın üniversitelerinden biri olmak” şeklinde formüle edilen çok kültürlü, çok renkli ve sesli, özgün ve özgür bir üniversite olma hedefi yolunda ŞEHİR’i en iyi betimleyen ana hedeflere odaklanarak, çalışanlarımızda ŞEHİR’li kimliğini ortaya çıkarıp yaşatmak en önemli önceliklerimizdendir.

Sürekli gelişen ŞEHİR'in ihtiyacına yönelik insan kaynakları planlamalarını yapmak, performans ve kariyer yönetim kriterlerini oluşturmak; tabii olarak da çalışanlarımızın her türlü gelişimini destekleyecek eğitim programlarına süreklilik kazandırmak diğer vazgeçilmez önceliklerimizi oluşturmaktadır.

Çalışan memnuniyetini etkin ve verimli bir işgücünün vazgeçilmezi ve eğitim kalitesinin omurgası kabul ederek; objektif kurallara sıkı sıkıya bağlı, kişisel gelişimi öncelikli sayan çağdaş kariyer planlamasıyla ortaya çıkan organizasyonu ŞEHİR’de sürekli kılmak ise temel hedefimizdir.

İstanbul Şehir Üniversitesi’ndeki kariyer olanakları ile ilgili bilgilere aşağıdaki sayfalardan ulaşabilirsiniz. İlgili linkten ilgilendiğiniz pozisyon için başvuru yapabilirsiniz.

Akademik ve idari kadro iş ilanları için tıklayınız.

İletişim: ik@sehir.edu.tr