Öğretim Üyesi İlanları
​İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

DUYURU TARİHİ: 26.07.2019

FAKÜLTEBÖLÜMUNVAN
KADRO
 ADEDİ
ÖZEL KOŞULLAR
İnsan ve Toplum BilimleriPsikoloji
(İngilizce​)
Doçent1Sosyal kimlik, gruplar arası ilişkiler, sığınmacılar ve ruh sağlığı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
İnsan ve Toplum BilimleriSosyoloji
(İngilizce)
Doçent1Kent Sosyolojisi, Çağdaş Sosyoloji Teorisi ve Yükseköğretim Sosyolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
İnsan ve Toplum BilimleriPsikoloji
(İngilizce)
Dr. Öğretim Üyesi1Gelişim Psikolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
Doçent1Bilgisayar Bilimleri, biyoenformatik, sistem biyolojisi ve ağ analizi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri Mühendisliği
(İngilizce)
Profesör1Uygulamalı İstatistik ve Olasılık Endüstri Mühendisliği
İmalat yöntemleri ve teknoloji yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
Doçent1Bilgisayar Bilimleri, Veri madenciliği ve mahremiyeti alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
İşletme ve Yönetim Bilimleri FakültesiUluslararası Finans
(İngilizce)
Doçent1Doktorasını Finans alanında yapmış olmak.

BAŞVURU için İSTENEN BELGELER:
1) Başvuru Dilekçesi,
2) Nüfus cüzdan fotokopisi ve 1 adet fotoğraf,
3) YÖK formatında özgeçmiş,
4) Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Türk uyruklu adayların yabancı ülkelerden alınan diplomalarının Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır),
5) Yabancı dil yeterliliğini gösterir belge (YDS/KPDS/ÜDS İngilizce sınavından veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan alınması veya "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8.maddesinin 7.fıkrasında belirtilen şartlardan birinin taşınıyor olması),
6) Yayınları içeren bilimsel dosya, (CD ile iletilebilir.)
7) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

BAŞVURU ADRESİ:
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Aday Başvuruları: 
T: 444 40 34 / Dahili No: 9287 / mail: itbf@sehir.edu.tr

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Aday Başvuruları: 
T: 444 40 34 / Dahili No: 9821 / mail: iybf_invitation@sehir.edu.tr

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Aday Başvuruları:
T: 444 40 34 / Dahili No: 9358 / mail: mdbf_info@sehir.edu.tr

İstanbul Şehir Üniversitesi
Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No: 21, 34865 Dragos, Kartal - İstanbul​

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)​