Kurumsal İletişim ve Pazarlama

​​​​​İstanbul Şehir Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Stratejileri birimi, Üniversitenin Türkiye’yi eğitim açısından çekim merkezi yapma hedefi doğrultusunda iletişim stratejisini belirleyerek, sosyal medyadan web sayfasına, basılı ve görsel materyallere kadar geniş bir yelpazede tüm iletişim ortamlarını doğru ve etik bir şekilde kullanmayı amaçlar.

Üniversitenin vizyon, misyon ve değerlerine uygun bir şekilde tanıtımını sağlamak Kurumsal İletişim ve Pazarlama Stratejileri biriminin temel hedefidir.

İstanbul Şehir Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Stratejileri birimi, yalnızca Üniversitenin değil yeni ve yenilikçi bir akademik anlayışın dünyaya tanıtılmasına hizmet ettiğinin ayırdındadır.

Kurum içi ve kurumlar arası iletişim, aday öğrencilerle iletişim, medya takibi, sponsorluk, reklam, kurumun tanıtılmasında kullanılan broşür ve el kitaplarının hazırlanması ve üniversitenin dijital mecralarına sağlıklı içeriğin sağlanması, Kurumsal İletişim ve Pazarlama Stratejileri biriminin ana iş alanlarıdır.

İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili doğru bilgiye, görsel ve yazılı materyale Kurumsal İletişim ve Pazarlama Stratejileri biriminden ulaşabilirsiniz.

İletişim: cc@sehir.edu.tr​

Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü

DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞEGÜL BAŞER - aysegulbaser@sehir.edu.tr​​