Öğrenci Akademik İşler

​ŞEHİR’li öğrencilerin üniversite eğitimleri boyunca öğrencilik işlemleri ile ilgili yapılması gereken tüm işler, otomasyon sistemi üzerinden merkezî olarak Öğrenci Akademik İşler birimi tarafından yürütülür. Öğrencilere, yürürlükte olan yönetmelik ve yönergeler hakkında ve ilgili akademik konularda bilgilendirme hizmeti sağlamak da Öğrenci Akademik İşler biriminin sorumluluğundadır. Öğrenci Akademik İşler biriminin diğer görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

 • Akademik takvim hazırlamak,
 • Üniversiteye yeni kayıt işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Ders ve sınav programlarını hazırlamak,
 • Dönem Ders kaydı, Ders ekleme-bırakma, Dersten Çekilme işlemlerini yürütmek,
 • Kayıt sildirme, İlişik kesme ve İzinli sayılma işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Yatay geçiş ile Çift Anadal ve Yandal işlemlerini yürütmek,
 • Öğrenci Belgesi ve Not Dökümlerini (Transkript) hazırlamak,
 • Onur, Yüksek Onur Belgesi almaya hak kazanan öğrencileri tespit etmek ve belgelerini düzenlemek,
 • Öğrenci Kimliği ve Seyahat Kartı işlemlerini yapmak,
 • Öğrenci burs durumlarını güncellemek,
 • Askerlik tecil işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Mezuniyet işlemlerini tamamlamak,
 • İstatistiki bilgileri hazırlamak.


İletişim: ogrenciisleri@sehir.edu.tr​

​Öğrenci Akademik İşler Direktörü

CANAN ŞAHİN - canansahin@sehir.edu.tr