Öğrenci İlişkileri

​İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrenci İlişkileri Direktörlüğü, öğrencilerle üniversite yönetimi arasında köprü vazifesi gören bir birimdir. Öğrenciler, genel veya özel tüm sorunlarını, her konudaki dilek, istek ve önerilerini, Öğrenci İlişkileri Direktörlüğü kanalıyla üniversite yönetimi ile paylaşabilirler.

Öğrencilerimizi, üniversiteye geldikleri ilk günden itibaren akademik donanımlarına ek olarak, kişisel, sosyal, kültürel, sanatsal ve bedensel gelişimleri açılarından da donanımlı ve bilinçli hale getirmek ve bu alanlarda yapılan aktiviteler aracılığı ile gerek iş gerekse sosyal yaşamlarında başarılı ve etkin bireyler olmalarını sağlayacak becerileri kazanacakları ortamı yaratmak Öğrenci İlişkileri Direktörlüğü'nün en önemli misyonudur.

Bu misyonla kurulan Öğrenci İlişkileri Direktörlüğü, öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yanı sıra ilgi duydukları tüm alanlardaki etkinlikleri desteklemekte, teşvik etmekte ve yönlendirmektedir.

Öğrencilerimiz ilgi duydukları alanlardaki etkinliklerini, birleşerek kurdukları öğrenci kulüplerinde gerçekleştirmekte olup, bu amaçla geniş bir yelpazede yer alan kulüpler, Öğrenci İlişkileri Direktörlüğü denetiminde çalışmalarını sürdürmektedir.

Öğrenci İlişkileri Direktörlüğü ile öğrenciler arasında oluşturulan dinamik süreçte temel felsefe, öğrencileri, hazırlık sınıfından başlayarak, üniversiteden mezun oluncaya kadar geçen sürede akademik gelişimlerinin yanı sıra, onları ilgi, yetenek, eğilimleri ve kariyer hedefleri doğrultusunda eğitici etkinliklerle buluşturmak ve üniversite yaşamlarını daha renkli, eğlenceli ve keyifli hale getirerek üniversite içi entelektüel iklimi oluşturmaktır.

Öğrenci İlişkileri Direktörlüğü bünyesinde yer alan birimler Sağlık Merkezi, Yurtlar Müdürlüğü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, Spor Etkinlikleri Ofisi, Öğrenci Etkinlikleri Ofisi, Engelsiz Eğitim Ofisi olup; Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci Konseyi de faaliyet ve çalışmalarını ilgili Öğrenci Etkinlikleri Ofisi aracılığı ile Direktörlüğün gözetiminde aynı şekilde sürdürmektedir.

İletişim: ogriliskileridir@sehir.edu.tr