Engelsiz Eğitim Ofisi

Bu birimin temel çalışma prensibi öğrencilerin akademik yaşamlarını eşit ve en etkin biçimde sürdürebilmelerinin önündeki ‘engeller’i belirleme ve bu engelleri ortadan kaldırarak öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyici bir kampüs ortamı oluşturacak imkânlar yaratmaktır. Bu amaç ile kurulan birimin hizmetleri şu şekilde özetlenebilir:

  • Akademik programlara erişimde eşitlik
  • Barınma ihtiyaçları konusunda öncelik ve uygun düzenlemeler
  • Üniversite yaşamına dâhil olabilmede eşitlik ve destek

 

Engelsiz  Eğitim Ofisi  olarak amacımız, engelli öğrencilere destekleyici ve iyi kaynaklarla donatılmış bir ortam sağlayarak onların akademik başarı ve eğitimleri önündeki kısıtlamaları kaldırmak ve öz-farkındalıkları ve birey olarak bağımsızlıklarını geliştirmelerinde yardımcı olmaktır.

Bu amacı gerçekleştirmek için,  yukarıdaki hizmetlerin yürütülmesinde Üniversite yönetimi desteği ile ilgili tüm İdari ve akademik birimlerle ortak çalışmalar yürütür ve tüm bu çalışmaları  öğrencilerle işbirliği içinde gerçekleştirir.

Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği için tıklayın. 

İletişim: engelsiz@sehir.edu.tr