Satın Alma

​Satın Alma Müdürlüğü, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin satın alma işlemlerini Yüksek Öğretim mevzuatı ve iç yönetmeliğe uygun satın alma yöntemleriyle gerçekleştirir.

İletişim: satinalma@sehir.edu.tr

Satın Alma Müdürü

AHMET SELMAN DİNÇEL - selmandincel@sehir.edu.tr