Stratejik Projeler ve Çevre İlişkileri

​İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kampüs inşaat faaliyetleri ile ilgili planlamanın yapılması, takibi, yürütülmesi ve koordinasyonuna yönelik işler ile toplum ve çevre ilişkilerinin yürütülmesi, toplumsal sorumluluk temelinde stratejik projelerin geliştirilmesi ve koordinasyonu Stratejik Projeler ve Çevre İlişkileri bünyesinde sağlanmaktadır.​