Grup Sağlık Sigortası Hizmet Alımı İhale İlanı
Grup Sağlık Sigortası Hizmet Alımı İhale İlanı - İlan Tarihi: 04.09.2019

​​​ 

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

GRUP SAĞLIK SİGORTASI HİZMET ALIMI İÇİN İHALE İLANI

 

İhale Türü: Açık İhale – En Düşük Fiyat

İhale No: 2019.AİSS.01

İlan Tarihi: 04.09.2019

Son Teklif Verme Tarihi: 12.09.2019

Saati: 12:00

Teklif Verme Yeri: Orhantepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:21 Dragos Kartal, İstanbul 

İhale Gerçekleşme Tarihi: 12.09.2019                    

Saati: 15:00

İhale Gerçekleşme Yeri: Orhantepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:21 Dragos Kartal, İstanbul

Geçici Teminat Miktarı: Teklif edilen bedelin %3'ünden az olamaz.

İstenilen Belgeler: İdari Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Teknik Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Sözleşme Örneği  (her sayfasına kaşe ve imza), Mali Teklif Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Mali Kimlik Formu (doldurulacak, istekli ve banka kaşe ve imza), Tüzel Kimlik Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Teklif Sunum Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Beyan Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Geçici Teminat Mektubu ile Banka Teyit Yazısı veya Geçici Teminatın İdare Hesabına Yatırıldığına Dair Banka Dekontu, İhale Dosyasının Satın Alındığına Dair Banka Dekontu, İdari Şartname Madde 7 de belirtilen diğer belgeler. 

Sayın İlgililer,  

İstanbul Şehir Üniversitesi, kurumsal ihtiyaç ve satın alma ilkeleri doğrultusunda Grup Sağlık Sigortası için bir hizmet alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır. 

Bu kapsamda İstanbul Şehir Üniversitesi ilgili olabilecek İsteklileri aşağıdaki hizmetlerin temini için ihaleye davet etmektedir. 

Hizmetin Niteliği: Çeşitli Niteliklerde 722 Kişi için Grup Sağlık Sigortası

Hizmetin Yeri: İstanbul 

Hizmet Süresi:  12 Ay 

İhaleye teklif verecek İsteklilerin, ihale dokümanını TR77 0001 2001 6880 0010 1000 01 IBAN nolu hesabına 150,00 TL yatırarak, İstanbul Şehir Üniversitesi Orhantepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:21 Dragos Kartal, İstanbul adresinden dekont karşılığı almaları zorunludur. 

Ek bilgi ya da açıklama istenilen durumlarda satinalma@sehir.edu.tr adresine e-posta atılabilir. 

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dokümanı aşağıdan indirilebilir. 

Saygılarımızla,

İhale dokümanlarını indirmek için tıklayın. ​

İhale sonuç bildirimi için tıklayın.