Kalite Politikası
​İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
KALİTE POLİTİKASI

Araştırma ve eğitimde dünyaca tanınmak, bölgemizin ve Türkiye’nin saygın üniversitelerinden biri olmak vizyonuyla yola çıkan İstanbul Şehir Üniversitesi, kalite politikasını bu anlayış temelinde sürdürür. Kalite politikasına yön veren ilkeler üniversitenin temel değerleriyle şekillenir. Üniversitemizin temel değerleri olan özgüven, özgürlük, özgünlük, sorumluluk, üretkenlik, katılımcılık ve evrensellik ilkeleri, Üniversitemizin Etik Kod’u ile birlikte kalite anlayışına rehberlik eden çerçeveyi belirler. Kurum içi barışı korumak, yönetimde çoğulculuk, uzmanlığa saygı, gelişim ve başarıyı teşvik, uluslararası akademik standartlar, dürüstlük, akademik özgürlük, haksızlıklara ve baskılara karşı duruş, ayrımcılık ve tacize karşı tavizsiz tutum Etik Kod’un temel kabullerini oluşturur. 

İstanbul Şehir Üniversitesi eğitim-öğretim, araştırma-yayın, topluma hizmet ve yönetim alanlarında standart geliştirme, standartların sürdürülebilirliği ve sürekli iyileştirme anlayışıyla kalite politikasını geliştirmiştir. 

ÜNİVERSİTE KALİTE POLİTİKASI: 
 1. ​Evrensel, disiplinler arası ve dinamik bir müfredat yaklaşımına sahip, eleştirel düşünceyi teşvik eden uluslararası akademik standartlarda bir eğitim-öğretim hizmeti sunmak,
 2. Uluslararası öğrenci ve akademisyenlerin doğal bir şekilde parçası ve paydaşı olabilecekleri standartlarda evrensel bir araştırma ve eğitim-öğretim ortamını sunmak,
 3. Öğrenci odaklı bir hizmet anlayışıyla öğrenciyi hayata hazırlama, mesleki donanımları üst seviyede kazandırma ve mezuniyet sonrasında da destekleme politikasını sürdürmek,
 4. Uzmanlığa saygı ile gelişim ve başarıyı teşvik temelinde tüm araştırmaları desteklemek,
 5. Araştırmada yenilikçiliği ve girişimciliği en yeni teknolojiler temelinde geliştirecek tüm uygulamaları destekleyecek mekanizmaları kurmak, mevcutları devam ettirmek,
 6. Kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliklerle sürekli yaşayan, doğa dostu ve zengin bir sosyal yaşama sahip bir kampüs ortamını müesses hale getirmek,
 7. Esnek, katılımcı, çoğulcu, şeffaf, insani gelişim ve başarı odaklı bir kurumsal organizasyon ve insan kaynakları yönetim sistemini sürdürmek,
 8. Etkin süreç yönetimi için, dijital gelecek gereksinimleriyle uyumlu bir dijital bilgi yönetişimi perspektifini sürdürmek ve sürekli geliştirmek,
 9. Süreçlerin iyileştirilmesinde daimî iletişim kanalları vasıtasıyla paydaş katılımı ve memnuniyetini ölçmek ve izlemek,
 10. Verimli harcama, risk yönetimi ve etkin kaynak kullanımı odaklı bütçe yönetimini müesses hale getirmek,
 11. ŞEHİR kalite ve uygulama standartlarını tüm paydaşların katılımıyla sürekli iyileştirmek. 

​​​​