Burslar
​​​​​Üniversite eğitiminiz boyunca gerçekleştireceğiniz tüm akademik ve sosyal faaliyetlerinizde sizi destekleyecek olan ŞEHİR daima yanınızda!
​​​​​​DİKKAT! Aşağıda açıklanan burslar ve indirimler, 2018-2019 akademik yılında lisans ve önlisans programlarımızı tercih edecek yalnızca TC ve KKTC uyruklu öğrenciler için geçerlidir. 
Uluslararası adaylar, burs olanaklarımız hakkında bilgi almak için admissions@sehir.edu.tr​ adresiyle iletişime geçmelidirler.


​​​​İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
2018 – 2019 AKADEMİK YILI ​​
LİSANS ve ÖNLİSANS PROGRAMLARI için
BURSLAR​ ve İNDİRİMLER
(TC ve KKTC uyruklu öğrenciler için)

Başarılı öğrencileri ödüllendiren ve bilimsel arayışlarında onlara her türlü desteği veren İstanbul Şehir Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana ÖSYM puanına göre hak edilen burs ve indirimler ile sınırlı kalmayarak, her öğrenciye hitap edebilecek çeşitli burs ve indirim imkanları sunuyor. ÖSYM puanına göre hak edilen burs ve indirimlere ek olarak verilen yemek bursu, yurt bursu, ilk tercih indirimi, akademik başarı indirimi bunlardan sadece bazıları. ​

ŞEHİR'de KESİNTİSİZ BURS İMKANI

İstanbul Şehir Üniversitesinde aylık ödenen nakit bursları, diğer burslar ve indirimler; belirlenen azami süreler içinde öğrenci öğrenimine ve derslerine devam ettiği sürece verilir. İngilizce Hazırlık Programı dâhil olmak üzere eğitimi süresince öğrenimine devam etmeyen öğrencinin burs kapsamındaki nakit ödemeleri ilgili yarıyıl için kesilir.

ÖSYM puanına göre hak edilen %100, %75, %50 ve %25 indirim imkanı, İngilizce lisans programlarına yerleşen öğrenciler için: İngilizce Hazırlık Programında geçirecekleri 1+1 yıl süre ve lisans öğreniminde geçirecekleri 4+1 yıl süre boyunca; önlisans programlarına yerleşen öğrenciler için 2 yıl süre boyunca; Türkçe lisans programlarına yerleşen öğrenciler içinse lisans öğreniminde geçirecekleri 4+1 yıl süre boyunca not ortalaması koşulu veya ders geçme başarısı aranmaksızın devam eder. Türkçe lisans programlarına yerleşen öğrenciler isterlerse toplam bursluluk süresinin 1 yılını isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programında kullanabilirler.

ÖSYM Puanına Göre TAM BURS

Tam burslu öğrencilere aşağıda belirtilen yerleşme sırasına göre sunulan yurt bursu, yemek bursu ve aylık nakit ödemeler: İngilizce lisans programlarına yerleşen öğrenciler için İngilizce Hazırlık Programında geçirecekleri 1+1 yıl süre ve lisans öğreniminde geçirecekleri 4 yıl süre boyunca; önlisans programlarına yerleşen öğrenciler için 2 yıl süre boyunca; Türkçe lisans programlarına yerleşen öğrenciler içinse lisans öğreniminde geçirecekleri 4 yıl süre boyunca devam eder.

2018 - 2019 Akademik Yılında üniversiteye giriş başarı bursu ile tam burslu kontenjanlara yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilerden, her yarıyıl derslere kaydolmak ve devam etmek şartıyla, güz ve bahar dönemleri için, yerleşme puanı ile ilgili programın puan türüne göre Türkiye genelinde;

İlk 1000 için yer alanlara;
1) Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet,
2) 9 ay süre ile yemek bursu,
3) 9 ay süre ile yurt bursu (İstanbul Şehir Üniversitesinin yurtlarında ücret ödemeden kalma imkanı),
4) 9 ay süre ile aylık 1000 TL nakit ödeme.

İlk 1001 ile 2000 arasında yer alanlara;
1) Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet,
2) 9 ay süre ile yemek bursu,
3) 9 ay süre ile yurt bursu (İstanbul Şehir Üniversitesinin yurtlarında ücret ödemeden kalma imkanı),
4) 9 ay süre ile aylık 700 TL nakit ödeme.

İlk 2001 ile 5000 içinde yer alanlara;
1) Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet,
2) 9 ay süre ile yemek bursu,
3) 9 ay süre ile yurt bursu (İstanbul Şehir Üniversitesinin yurtlarında ücret ödemeden kalma imkanı),​.

İslami İlimler lisans programına %75 indirimli yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrenciler, yerleştikleri puan türü ve başarı sıralamasına göre (ilk 1000, ilk 2000 ve ilk 5000) tam burslu öğrencilerin haklarından yararlanırlar.
 
​2018 - 2019 Akademik Yılında Tam Burslu programlara yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuşlarsa, yukarıda belirtilen yemek bursu, yurt bursu ve ek olanaklardan yararlanamazlar, sadece öğrenim ücretinden muafiyet hakkını elde ederler. 

2018 - 2019 Akademik Yılında Tam Burslu programlara yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrenciler, yerleştiği programın ilgili puan türündeki yerleşme sırası ile Türkiye genelinde ilk 5000 içinde yer almıyorlarsa, sadece öğrenim ücretinden muafiyet hakkını elde ederler.

ÖSYM Puanına Göre Hak Edilen İndirimler

%75 İNDİRİM
İstanbul Şehir Üniversitesinin %75 indirimli programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere sağlanan bu indirim, öğrenim ücretinin %75'inden muafiyeti kapsar.

%50 İNDİRİM
İstanbul Şehir Üniversitesinin %50 indirimli programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere sağlanan bu indirim, öğrenim ücretinin %50'sinden muafiyeti kapsar.

%25 İNDİRİM
İstanbul Şehir Üniversitesinin %25 indirimli programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere sağlanan bu indirim, öğrenim ücretinin %25'inden muafiyeti kapsar.

Ek İndirimler

İstanbul Şehir Üniversitesinde, ÖSYM puanına göre hak edilen burs ve indirimlerin​ yanı sıra aşağıda belirtilen teşvik ve destek indirimleri de verilmektedir.

​​​İLK TERCİH İndirimi
Ücretli ve indirimli programlara birinci tercihinden yerleştirilenler ile yerleştiği tercih sırasına kadar olan tüm tercihleri İstanbul Şehir Üniversitesi programları olanlara %10 oranında indirimi kapsar.​
​​​AKADEMİK BAŞARI İndirimi
Önlisans ve lisans eğitiminde ilk iki yarıyılının (yaz okulu hariç) sonunda en az 30 krediyi, takip eden yıllarda ise o akademik yıla ait derslerin kredisinin %75'ini almış ve başarmış olması kaydıyla, genel not ortalaması en az 3,50 ve üzeri olan öğrencilere takip eden dönem için değişik oranlarda yapılacak indirimi kapsar.
​​​IB ULUSLARARASI BAKALORYA İndirimi
Üniversitenin ücretli ve indirimli programlarına yerleştirilen öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip olup, diploma notu 32 ve üstü olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğrenim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.
​​​ABITUR İndirimi
Üniversitenin ücretli ve indirimli programlarına yerleştirilen öğrencilerden Abitur diplomasına sahip olup, diploma notu 2 veya daha iyi olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğrenim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.
​​​MATURA  (REIFEPRUFUNG) İndirimi
Üniversitenin ücretli ve indirimli programlarına yerleştirilen öğrencilerden Matura (Reifeprüfung) diplomasına sahip olup, diploma notu 1,5 veya daha iyi olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğrenim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.
​​​ŞEHİT EŞ VE ÇOCUKLARI İndirimi
ÖSYS sonucunda İstanbul Şehir Üniversitenin programlarından birine yerleştirilen şehit eş ve çocukları için öğrenim ücretinden %100 oranında indirimi kapsar.
​​​PEŞİN ÖDEME İndirimi
Öğrenim ücretinin tamamının yıllık olarak ödenmesi durumunda %5, dönemlik olarak ödenmesi durumunda ise %2 indirimi kapsar.
​​​KARDEŞ İndirimi
İstanbul Şehir Üniversitesi programlarında öğrenim görmekte olan her bir kardeşe öğrenim ücretinin %10'u oranında indirimi kapsar.
​​​MEZUN ÖĞRENCİ ÇOCUĞU İndirimi
İstanbul Şehir Üniversitesinden mezun öğrencinin çocuklarına %10 oranında indirimi kapsar.

Burs ve indirimlerin hangi durumlarda devam edeceği İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans ​Burs Yönergesi​'nde belirtilmiştir. Öğrenci birden fazla burs ve indirim (peşin ödeme indirimi, kardeş indirimi, ilk tercih indirimi hariç) kapsamına girerse, ÖSYM puanına göre hak edilen burs ve indirimlere ek olarak sadece birisinden ve en yüksek olanından yararlanır. 
Burslar ve indirimler öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu ücret üzerinden yapılır.