Lisansüstü Öğrenci Kayıtları
Üniversiteye yeni kayıtlar, akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Dragos Kampüsteki Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğünde gerçekleştirilmektedir.
​​​Kayıt için gerekli belgeler:
 • Mezun olduğu üniversiteden aldığı diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı
    • ​​​Mezun olup diploması ya da Geçici Mezuniyet Belgesi henüz hazır olmayanların, diploma asıllarını teslim aldıklarında beyan etmeleri kaydıyla, okullarından mezun olduklarına ve diplomalarının hazırlanma sürecinde olduğuna ilişkin resmi yazı getirmeleri gerekmektedir.
    • ​​​​Doktora programları kayıtlarında öğrencinin, lisans ve yüksek lisans diploması ile transkriptini getirmesi gerekmektedir.
 • Transkriptin aslı (Öğrencinin mezun olduğu bilgisinin bulunduğu transkriptinin teslim edilmesi gerekmektedir.)
 • Nüfus cüzdanı aslı (Kayıt sırasında fotokopisi alınıp aslı iade edilecektir.)
 • 4 adet fotoğraf (Son altı ay içinde, kişiyi kolayca tanıtacak şekilde renkli çekilmiş olmalıdır. Her fotoğrafın arkasına ad-soyad yazılmalıdır.)
 • İngilizce seviyesini gösteren sınav sonuç belgesi (YDS, YÖKDİL, TOEFL, KPDS, ÜDS, TOEIC, PTE Academic) (Eğitim dili Türkçe olan programlar hariç)
 • ALES Belgesi (Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Belgesi - Tezsiz Programlar hariç)
 • Diploma Denklik Belgesi (TC uyruklu olup yabancı üniversiteden mezun olanlar için)
 • Askerlik Durum Belgesi 
    • ​​​​​Tecilli tüm öğrencilerin Askerlik Şubelerinden alacakları “Askerlik Durum Belgesi” getirmeleri gerekmektedir.
    • Askerlik görevinden muaf olanların ise Muafiyet Belgesi fotokopisi getirmesi yeterlidir.
    • Askerliğini yapmış olan öğrencilerin Terhis Belgesi fotokopisini getirmeleri yeterlidir.

Kayıt sırasında dikkat edilecek hususlar:
 • ​​Sahte veya yanlış belge ve bilgi sundukları anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan üniversite ile ilişikleri kesilir. ​Söz konusu öğrenciler üniversiteden ayrılmış ise, kendilerine verilen diploma ve diğer belgeler iptal edilerek haklarında kanuni işlem yapılır.
 • Akademik Takvimde belirtilen kayıt tarihleri kesin kayıt tarihleridir. Öğrencilerin kayıt işlemlerini ilgili tarihler içinde tamamlaması beklenmektedir.
 • Disiplin cezasıyla yükseköğretim kurumlarından çıkarılmış olan ve belgelerinde tahrifat bulunan öğrencilerin kayıt işlemleri yürütülmeyecektir.
 • Öğrencilerimizin kayıt işlemlerini bizzat gerçekleştirmesi gerekmektedir. Kayıt işlemlerini öğrencilerden başka ancak noter onaylı vekâlet verdikleri kişi gerçekleştirebilir.
 • Kayıt belgelerinin eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik belge tesliminde bulunan öğrencinin kaydı onaylanmayacaktır.
 • Ödeme yapması gereken öğrencilerin kayıt tarihleri içinde ödemesini yapması beklenmektedir. Ödemesini tamamlamayan öğrencinin kayıt işlemleri onaylanmayacaktır. (Ödeme koşulları ile ilgili Mali İşler Direktörlüğüne danışılabilir. (maliisler@sehir.edu.tr