ŞEHİR Doktora Öğrencisi Emine Öztaner UC Berkeley’e Kabul Edildi
5.11.2019
ŞEHİR Doktora Öğrencisi Emine Öztaner, UC Berkeley’de misafir araştırmacı olacak. Öztaner, “Erken Modern Dönem Osmanlı Şehir Tipolojileri: Bir 17. Yüzyıl Osmanlı Mahallesinin Sosyal ve Mekansal Analizi” konulu çalışma yürütecek.

​​​​​​​​​İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi Emine Öztaner, University of California, Berkeley'de TÜBİTAK 2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Burs Programı ile araştırma yapmaya hak kazandı. Emine Öztaner, Berkeley'de  bir yıl boyunca “Erken Modern Dönem Osmanlı Şehir Tipolojileri: Bir 17. Yüzyıl Osmanlı Mahallesinin Sosyal ve Mekansal Analizi" konulu teziyle ilgili çalışma yürütecek.

İstanbul Şehir üniversitesinde Dr. Yunus Uğur'un danışmanlığında yürütülen tez, 16. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan bir Osmanlı mahallesinin yaklaşık bir asır boyunca hangi dinamikler eşliğinde nasıl ve ne ölçüde boyut değiştirdiğini evreler halinde takip ediyor. Bu çerçeve doğrultusunda Üsküdar'ın 16. ve 17. yüzyılda göstermiş olduğu ekonomik, demografik ve kentsel büyüme HGIS (Historical Geographic Information Systems/ Coğrafi Bilgi Sistemleri)'in sunduğu imkanlardan yararlanarak görselleştirilmeye çalışılacak. 

Emine Öztaner çalışmalarını, çeşitli ülkelerden birçok araştırmacıya ev sahipliği yapan Berkeley'de Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Christine Philliou danışmanlığında yürütecek. 

Projesine TÜBİTAK'ın yaklaşık bir yıl boyunca fon sağlayacağını aktaran Emine Öztaner, bu hakkı kazanmasında rol oynayan kriterleri sıralayarak, şöyle konuştu: “Bu projenin özgün değeri 16. yüzyıldan itibaren Üsküdar'ın kasaba kimliğinden yavaş yavaş sıyrılarak şehirleşmeye başlamasını evreleriyle takip etmemizi sağlayacak bir çalışma olmasında yatıyor. Ayrıca Berkeley bünyesinde edineceğim deneyim ile doktora tezimi dijital sosyal bilimler metotları ile zenginleştirme şansı elde edeceğim.  Berkeley'de bir yıl boyunca edineceğim deneyimin akademik alandaki yetkinliğimi artıracağı inancındayım."