Diğer Yabancı Diller

​Diller Okulu, öğrencilerin tercihleri doğrultusunda ikinci sınıftan başlayarak öğrencilere seçmeli olarak ikinci bir yabancı dil öğrenme fırsatı sunuyor. 2017-2018 akademik yılında sunulan derslerin arasında Almanca, Fransızca, Osmanlıca, Farsça, Arapça, Ermenice bulunuyor.​

​​