Kütüphane

​​​​​

Zengin Koleksiyon

Eylül 2017 tarihinde yedi yaşına giren ŞEHİR Kütüphanesi aracılığıyla 129.404 basılı, 319.865 elektronik olmak üzere toplam 448.927 kitaba erişilebilmektedir.  Ayrıca 38.019 tam metin elektronik dergi ile 250 basılı dergi ve gazeteye ve 5.358 CD-DVD formatında film, belgesel ve sesli kitaba erişilebiliyor.

Ayrıca Üniversitenin Kurucu Vakfı olan Bilim ve Sanat Vakfı Kütüphanesi’nde bulunan 124.000 kitap yapılan protokol ile ŞEHİR kullanıcılarının hizmetine sunulmaktadır. Böylelikle ŞEHİR’lilerin ulaştığı basılı ve elektronik kitap sayısı 500.000’i aşmaktadır.

ŞEHİR Kütüphanesi ayrıca Türkiye’nin en zengin belge arşivlerinden birine sahiptir. Aşağıda sıralanan arşivlerde 500.000’den fazla belge, 15.000’den fazla negatif film ile 1.500 civarında cam negatif ve 3.000 civarında yazma ve nadir basma eser bulunmaktadır. Arşivlerimiz, bu kaynaklardan yararlanarak araştırma yapan özellikle Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Sinema ve Televizyon, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler gibi bölümlerdeki öğrencilerimiz ile araştırmacılarımız için bir sosyal laboratuvar görevi yapmaktadır. ŞEHİR e-arşiv dijitalleştirilerek kullanıma açılan belge sayısı açısından da Türkiye’deki üniversite kütüphaneleri arasında en büyük e-arşiv konumundadır (http://earsiv.sehir.edu.tr).
  • ​​Kemal Karpat Arşivi
  • Fuad Köprülü Arşivi
  • Taha Toros Arşivi
  • Şerif Mardin Arşivi
  • Cüneyd Orhon Fotoğrafhanesi
  • Zeynep Targaç Fotoğraf Koleksiyonu
  • Osman Öndeş Slayt Koleksiyonu
  • Yazma ve nadir basma koleksiyonu

Erişilebilen Elektronik Kaynaklar

ŞEHİR Kütüphanesi giderek artan sayıda elektronik kaynağa erişim sağlamaktadır. Bu elektronik kaynaklara Kütüphane web sayfası​ndan erişebilirsiniz.
Fakülte, bölümler ve öğrencilerimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda bu kaynaklara yenileri eklenmektedir. Kütüphanedeki elektronik kaynaklara kullanıcıların üniversite kampüsünden, evlerinden ya da öğrenci yurdundan rahatlıkla ulaşmaları mümkün.

Multimedya

ŞEHİR Kütüphanesi’nde CD - DVD formatında film, belgesel ve sesli kitaplar da bulunuyor.
Hızla gelişen bu koleksiyondaki yayınları kullanıcılar kütüphanede ya da ödünç alarak evlerinde, yurtta veya projeksiyon donanımı bulunan grup çalışma odalarında izleyebilir/dinleyebilirler. 

Bilgi Okuryazarlığı

ŞEHİR Kütüphanesi öğrencilerin bilgiyi yaşamlarında problem çözmenin bir aracı olarak kullanabilmeleri için bilgi okuryazarlığı yeteneklerinin (information literacy skills) gelişmesine de yardımcı oluyor. Bu amaçla oryantasyon, bilgi okuryazarlığı ve kullanıcı eğitimi programları düzenleyerek öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerileri kazanmalarına destek veriyor.

ŞEHİR Kütüphanesi’nden Yararlanma Koşulları

Öğrenciler ŞEHİR’e kayıt yaptırdıklarında bilgileri kütüphane sistemine de kaydediliyor. Öğrencilerin ayrıca kütüphaneye kayıt yaptırmalarına gerek kalmıyor. Öğrenciler kütüphaneye kaydedildiklerinde, kütüphane kurallarını da kabul etmiş sayılıyorlar. Bu kurallardan bazıları bu el kitabında özet olarak açıklanıyor. Kurallara ayrıntılı olarak ŞEHİR Kütüphane web portalından (library.sehir.edu.tr) ulaşılabilir.
Genel Kurallar:
 • ​​Ödünç verme işlemleri sırasında kimlik kartı göstermek zorunludur. Kullanıcılarımızdan Kütüphane mekan ve kaynaklarına zarar vermeden kullanmaları beklenmektedir. 
 • Kütüphaneye yiyecek ve içecek ile girilmesine, tütün mamullerinin içilmesine izin verilmemektedir. 
 • Kullanıcılar yanlarında bulunan eşyaları korumakla yükümlüdürler. Meydana gelecek çalınma ve kaybolma olaylarından kütüphane sorumlu tutulamaz.
 • Kullanıcıların kütüphaneye girerken cep telefonlarının seslerini kapatmaları ve cep telefonları ile konuşmamaları gerekir.
 • Kütüphanedeki materyaller elektronik güvenlik sistemiyle korunmaktadır.
 • Kütüphane kaynakları izin alınmadan kütüphane dışına çıkarılamaz. İzinsiz yayın çıkarılması durumunda Kütüphane Yönergesindeki yaptırımlar uygulanır. 
 • Kütüphanedeki grup çalışma odaları dışında grup çalışması yapılamaz, gürültülü olarak çalışılamaz.

Üyeliğin Sona Ermesi

Öğrencilerin mezuniyetlerinde veya herhangi bir nedenle üniversiteyle ilişiklerinin kesilmesi durumunda kütüphaneden onay almaları gerekir.

Askıya Alma

Kütüphane kurallarına uymayanların, ŞEHİR Kartını başkasına kullandıran veya üzerinde tahrifat yapanların üyeliği 1 ay süreyle, disiplin kurullarından ceza alan kullanıcıların üyeliği ise 2 ay süreyle askıya alınır. 

Koleksiyon Geliştirme

ŞEHİR Kütüphanesi’nde koleksiyon geliştirme işlemi, öğrencilerin ve tüm ŞEHİR mensuplarının istekleri ve uzman personelin seçimi doğrultusunda yapılır. Öğrenciler, araştırma faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları yayınları ŞEHİR Kütüphanesi’nden talep edebilirler. Yayının sağlanmasına koleksiyon geliştirme politikası çerçevesinde kütüphane yönetimince karar verilir.

Yayın Satın Alma Politikası

Öğrenciler ve tüm ŞEHİR çalışanları ŞEHİR Kütüphanesi’nde bulunmayan yayınlar için kütüphane hesaplarındaki (my account) “eser istek” formunu doldurarak talepte bulunabilirler. Bu talepler Koleksiyon Geliştirme Bölümü tarafından değerlendirmeye alınır.

Yayınlara Erişim

Kütüphanede bulunan yayınlara online katalog aracılığıyla ulaşılabilir. Yayınlar açık raf düzeninde LC (Library of Congress) sınıflama sistemine göre yerleştirilmiştir. Kütüphane girişinde, koleksiyonun konularına göre dağılımını gösteren yönlendirmeler bulunmaktadır.

Ödünç Verme

Öğrenciler ve çalışanlar, ŞEHİR Kartlarını kullanarak ŞEHİR Kütüphanesi’nden ödünç yayın alabilirler. Herkes kendi kartıyla ödünç yayın alabilir. Başka bir kullanıcı aracılığıyla kütüphaneden ödünç yayın verilmez. Aynı zamanda üzerinde gecikmiş yayın ve/veya limitin üzerinde para cezası bulunan kullanıcılar da ödünç yayın hakkından faydalanamaz.

 

Kitap

Multimedya

Ciltli Dergi

Rezerv Yayınlar

ILL

 

Süre

Adet

Uzatma

Süre

Adet

Uzatma

Süre

Adet

Uzatma

Süre

Adet

Uzatma

Adet

Lisansüstü

Öğrencisi

21

Gün

20

Adet

3

Defa

5

Gün

5

Adet

X

7

Gün

3

Adet

X

3

Saat

2

Adet

X

5

Adet

Ön Lisans ve

Lisans Öğrencisi

15

Gün

10

Adet

3

Defa

5

Gün

5

Adet

X

7

Gün

3

Adet

X

3

Saat

2

Adet

X

X

ŞEHİR

Mezunları

15

Gün

5

Adet

3

Defa

5

Gün

1

Adet

X

7

Gün

3

Adet

X

3

Saat

2

Adet

X

X​


ÇAP ve YAP öğrencilerinin yayın alma hakkı lisans öğrencilerinin iki katıdır.
Referans Yayınlar, Nadir Eserler ve Haritalar ödünç verilmez. Sadece kütüphane içerisinde kullanılabilir.
​Kütüphane Yönetimi çok kullanılan yayınların ödünç verilme süresini kısaltabilir.

Uzatma

Ödünç alınan yayınlar sadece iade tarihine son 3 gün kala uzatılabilir, daha önce uzatma yapılamaz.  Kullanıcılar ödünç aldıkları yayınların sürelerini online kütüphane hesabı (my account) aracılığıyla veya doğrudan kütüphaneye giderek uzatabilirler.
Telefonla ve e-postayla uzatma işlemi yapılmaz.
Başkası tarafından ayırtılan yayınlar uzatılamaz.
Üzerinde gecikmiş yayın ve/veya limitin üzerinde para cezası bulunan kullanıcılar için uzatma işlemi yapılmaz.

Geri Çağırma

Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, bir yayını geri çağırma hakkına sahiptir.
Geri çağırma notu üyenin eline geçtikten sonra en geç 3 gün içinde, üye yayını kütüphaneye iade etmek zorundadır. 

Yayın Ayırtma

Ödünç alınmış yayınlarla ayırtma rafında bulunan yayınlar diğer kullanıcılar tarafından ayırtılabilir.
Yayın ayırtma işlemi kütüphane otomasyon sistemi üzerinden kendi hesabı aracılığıyla yapılabilir.
Rafta bulunan yayınlara ayırtma işlemi yapılamaz.
Üzerinde gecikmiş yayın ve/veya limitin üzerinde para cezası bulunan kullanıcılar yayın ayırtma işlemi yapamaz.
Ayırtılan yayın önceki kullanıcı tarafından iade edildiğinde veya herhangi bir nedenle yayın ayırtma işlemi iptal edildiğinde bu durum üyeye e-postayla bildirilir.
Ayırtılan yayın kullanıcıya bildirilen tarihten itibaren 3 gün içinde alınmadığı takdirde sıradaki kullanıcıya verilir. Yayını bekleyen kullanıcı bulunmuyorsa yayın rafına gönderilir.
Ayırtılacak yayın sayısı kullanıcının ödünç alabileceği yayın sayısı kadar olabilir.

İade

Zamanında iade edilmeyen yayınlar için para cezası uygulanır.
Gecikme notlarına rağmen ödünç aldığı yayını iade etmeyen öğrencilerin kayıtlarına blok konulur.
Gününde iade edilmeyen her yayın için alınan gecikme cezası aşağıdaki tabloya göre hesaplanır:

Gecikme Süresi​​1 - 7 Gün Arası8 Gün ve Sonrası
Tüm Kullanıcılar50 Kuruş / Gün1 TL / Gün

Rezerve rafında bulunan yayınlara geciken her saat için 1TL gecikme cezası uygulanır. 

Kayıp ve Zarar Görmüş Yayınlar

Kullanıcılar ödünç aldıkları yayınları korumak ve onlara zarar vermemekle yükümlüdür.
Kaybedilen yayının baskısı mevcutsa kullanıcı 15 gün içinde yayının son baskısını temin etmek ve işlem ücretini ödemekle yükümlüdür.
Baskısı tükenmiş yayının kaybedilmesi durumundaysa kullanıcının kütüphane yönetimince belirlenen kaybedilene eş değer bir yayını 30 gün içinde temin etmesi ve işlem ücretini ödemesi gereklidir.
İşlem ücreti 2017 - 2018 Akademik Yılı için 15,00 TL’dir.
Kaybedilen yayın temin edilinceye kadar gecikme cezası devam eder.
Kullanıcı tarafından zarar verildiği tespit edilen yayına, kayıp yayın işlemi uygulanır.
Kasıtlı olarak yayına zarar verdiği tespit edilen üyelerin bölümlerine bu durum yazıyla bildirilir. Disiplin kurullarından ceza alan kullanıcılara 2 ay süreyle ödünç yayın verilmez.
Kütüphanelerden izinsiz yayın çıkardığı tespit edilip fakülte / enstitü disiplin kurullarından ceza alan kullanıcılara 2 ay süreyle ödünç yayın verilmez.
Cezalar, kütüphane yönetiminin önerisiyle Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Gerekli durumlarda kurallar kütüphane yönetimince yeniden düzenlenebilir.

GÖRSEL-İŞİTSEL KOLEKSİYON ÖDÜNÇ VERME SÜRESİ

MATERYAL TİPİ

ÖDÜNÇ VERME SÜRESİ

DVD, VCD, CD, VİDEO KASET vb. Formattaki Eğitim Materyali

Tüm Öğrenciler

1 Hafta

Uzatma Yapılmaz

Film-Müzik Materyali

Tüm Öğrenciler

3 Gün

Uzatma YapılmazGrup Çalışma Odaları

 • ​​Çalışma odalarından sadece ŞEHİR mensupları en az 3, en fazla 8 kişilik gruplar halinde rezervasyon yaptırarak yararlanabilir.
 • Rezervasyonların aynı gün içerisinde yaptırılması gerekir.
 • Çalışma odalarına 2’şer saatlik sürelerle rezervasyon yapılabilir.
 • İki adet grup çalışma odası projeksiyon ve diğer teknik donanımlar ile görsel-işitsel materyal kullanımına uygundur.
 • Çalışma odalarının kullanımı ile ilgili detaylı bilgi her odada asılı bulunmaktadır.
 • Çalışma odalarından yararlanma kuralları Kütüphane yönetimi tarafından belirlenir ve ihtiyaca göre yeniden düzenlenebilir.

Kopyalama Hizmeti

ŞEHİR Kütüphanesi’nin sahip olduğu yayınlardan kütüphane içinde telif hakları çerçevesinde fotokopi çekilebilir. Nadir eserlerden ise fotokopi çekilemez. Bu eserlerden yararlanmak için ŞEHİR Akademik Arşiv’e yönlendirilir.
Basılı ve elektronik materyallerden kopyalama işlemi, telif haklarına uygun olarak yapılmak zorundadır.
Telif hakları ile ilgili olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aşağıdaki linkten erişilebilir.
Kopyalama ücretleri her yıl üniversite tarafından belirlenir.

Bilgisayar ve Ağ Kullanımı

Kütüphane içindeki bilgisayarlar sadece katalog taraması ve kütüphanenin sahip olduğu elektronik yayınlarda araştırma yapmak için kullanılır.
Bilgisayar yazılım ve donanımına zarar veren kullanıcılar hakkında yasal işlem yapılır. Kütüphane bilgisayarlarında chat yapmak, oyun oynamak ve bilgisayarları araştırma amacı dışında kullanmak yasaktır. Kütüphanedeki bilgisayarların yasalara aykırı biçimde kullanılmasından kullanıcı sorumlu tutulacaktır.
Kullanıcılar, kablosuz internet ağı üzerinden kendi bilgisayarlarıyla da internete bağlanabilirler. 
Kütüphanenin abone olduğu lisanslı bir içeriği yasal olmayan biçimde indiren kullanıcılar hakkında işlem yapılır.

Kütüphane Çalışma Saatleri

ŞEHİR Kütüphanesi akademik dönemde Pazartesi - Cuma günleri 08:30 - 23:00; Cumartesi - Pazar günleri 11:00 - 18:00 saatleri arasında haftada 7 gün / 86,5 saat açıktır. Kütüphane hizmetlerinin önemli bir kısmı kütüphane portalı üzerinden 7/24 zaman mekân sınırlaması olmaksızın sunulabilmektedir.

İstek ve Öneri

Kütüphane hizmetleriyle ilgili her türlü istek ve öneri kutuphane@sehir.edu.tr​ adresine gönderilebilir.​