Uluslararası Öğrenci Temini

​​​​

Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü, yurt dışından üniversitemizde lisans, önlisans ve/veya lisansüstü düzeyde öğrenim görmek amacıyla başvuran öğrencilerin başvuru ve seçim süreçlerini takip ve koordine eder. Uluslararasılaşma stratejisinin bir parçası olarak, yurt dışı eğitim fuarları ve çeşitli tanıtım çalışmaları vasıtasıyla İstanbul Şehir Üniversitesi’nin uluslararası tanıtım faaliyetlerini yürütür. 

Uluslararası öğrenci olarak üniversitemizde öğrenim görmeyi amaçlayan öğrenciler admissions@sehir.edu.tr​ adresinden detaylı bilgi alabilirler.