Disiplinlerarası Eğitim
Üniversitenin ilk yılında seçtiğiniz bölümün derin konularına dalmak mı? Yoksa yoğun sınav döneminin ardından aklınızı arındırmak; hayata sayısalcı ya da sözelci olarak değil, bütüncül bakmanızı sağlayacak disiplinlerarası bir öğrenimin ne demek olduğunu keşfetmek mi?

​İstanbul Şehir Üniversitesi bu soruların cevabını, disiplinlerarası eğitim bakışına sahip 'ortak dersleri' ile veriyor.

İstanbul Şehir Üniversitesi daha ilk yıldan; roman okuyan, şiirler mırıldanan bir mühendis ya da matematiğin şiirinden kaçmayan bir sosyolog olmanın zeminini hazırlıyor.

İstanbul Şehir Üniversitesi Ortak Dersler Programı, üniversitemizin kurucu misyon ve vizyonunun bir gereği olarak, hangi disiplinin eğitimini almış olursa olsun, öğrencilerimizin mezun olduktan sonraki hayatlarında, dünyayı kendi bütünlüğü ve hareketliliği içerisinde anlayabilmelerini; olaylara zaman-mekan bağlamında geniş bir perspektiften bakabilmelerini; doğru, sistematik ve tutarlı düşünebilmelerini ve düşüncelerini anlamlı bir çerçevede ifade edebilmelerini sağlayacak temel becerileri kazandırmak amacında olan, günümüzün özgün şartları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanmış bağımsız bir müfredattır.

ŞEHİR'deki ortak dersler ile öğrencilerimiz, çeşitli konulara dair bilgi dağarcıklarını genişletmekten öte, hayatları boyunca kullanabilecekleri eleştirel ve yaratıcı zihinsel alışkanlıklar kazanıyor.

Üniversitemizdeki ortak dersler hakkında detaylı bilgi almak için "Ortak Dersler Programı​" sayfasını ziyaret edebilirsiniz.