Mentee Kimdir?
​Mentee, İstanbul Şehir Üniversitesi'ne 2018-2019 akademik yılında kayıt yaptırmış, üniversiteye yeni başlayan Hazırlık sınıfı ve 1. sınıf lisans ve önlisans öğrencileridir. Buna ek olarak gönüllülük esas alınarak engelli öğrencilerimize ve talebe bağlı olarak Erasmus öğrencilerine mentorluk desteği verilmektedir.

Mentee Grupları Nasıl Oluşturulur?

Mentee grupları bölümler baz alınarak oluşturulur. Grupların her bölümden 20 kişiyi aşmayacak şekilde oluşması hedeflenmektedir. 

Yeni Gelen Tüm Öğrenciler Mentorluk Programına Katılır Mı?

Mentorluk Programı hedeflenen mentee gruplarına duyurulur. Program yeni gelen öğrencilere zorunlu tutulmaz. Desteğe ihtiyaç duyan ve etkinliklere katılmak isteyen menteeler bağlı oldukları mentorun ve programın etkinliklerine katılabilirler. 

Mentee İle (İlk) İletişim Nasıl Kurulur?

Mentor, mail ve telefon yoluyla mentee grubuna kendini tanıtır ve ilk etkinliğe davet eder. Mentor kendi grubu için bir whatsapp grubu kurar. Anlık haberleşme ve iletişim bu grup üzerinden sağlanır. Mentor, whatsapp grubunda buluşma ve etkinlik duyurularını yapar. Programın tüm menteelere açık düzenlediği etkinlikler gruplara mail yoluyla duyurulur. Mentor atanmamış öğrencinin durumunu Mentorluk Ofisine mail veya telefon yoluyla bildirmesi istenir.
Menteeler sorularını whatsapp üzerinden, yüz yüze veya mail yoluyla sorabilir. Grup etkinliklerine ve programa katılmak istemeyen menteeler whatsapp grubundan çıkabilir. Ancak mentee dilediğinde mentoruna danışabileceğini bilmelidir.

Mentee Gruplarında Değişim Mümkün Mü?

Mentee grupları arasında değişim öğrenci talebine göre yapılır. Grubundan memnun olmayan mentee, mentoruna hangi gruba geçmek istediğini söyleyebilir. Mentor, ilgili grubun mentorunu ve program sorumlusunu yapılan değişim hakkında bilgilendirmelidir.

Engelli Öğrencilere Nasıl Destek Oluyoruz?

Engelsiz Eğitim Ofisi ile iş birliğinde ihtiyacı olan engelli öğrenciler mentorlarımız arasından gönüllü olanlar ile eşleştirilir. Engelli öğrencimizin ihtiyaçları tespit edilir ve bu doğrultuda üniversite içerisinde akademik ve sosyal yaşantısını kolaylaştırmaya destek olunur. Üniversite hakkında bilgilendirme, tanıtım ve yönlendirme dışında engeline bağlı olarak gereken destek mentorlar aracılığı ile sağlanır.

Erasmus Öğrencilerine Nasıl Destek Oluyoruz?

Uluslararası İlişkiler Ofisi ile iş birliğinde üniversitemize gelecek olan Erasmus öğrencilerine Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından bilgilendirme yapılır. Üniversitemize gelecek Erasmus öğrencisi talep ettiği takdirde bölümüne bağlı olarak bir mentor grubuna dahil edilir. ​