Mentor Kimdir?

​​​​​​

2017-2018 Aka​demik Yılı mentor listesine ulaşmak için tıklayın.​

Mentorun Özellikleri Nelerdir?

Mentor, liderlik potansiyeline sahip, İstanbul Şehir Üniversitesinin idari ve akademik birimlerini tanıyan, üniversitede edindiği tecrübeyi aktarmaya hevesli, bölümünde 3. veya 4. sınıfta okuyan lisans ve 2.sınıf önlisans (MYO) öğrencisidir. 
Bu çerçevede görüşmeler sonucunda seçilen mentor öğrencilerden beklenen özellikler:
  • ​​​Akademik olarak başarılı,
  • Temiz disiplin siciline sahip,
  • Üniversiteyi idari, akademik ve sosyal yönden tanıyor,
  • Sorumluluk duygusuna sahip,
  • Ekip çalışmasına yatkın,
  • Zaman yönetimi ve iletişim becerileri yüksek veya geliştirmeye açık olmasıdır.

​Mentorun Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

1. Yeni gelen ve destek almaya istekli olan Hazırlık ve 1.sınıf öğrencilerinin Üniversitemiz hakkındaki sorularını sorabilecekleri kişi olmak,
2. Okulun birimleri ve hizmetleri hakkında bilgi vermek veya soruları ile ilgili birimlere yönlendirmek,
3. Hazırlık Okulu deneyimini aktarmak (Hazırlık okulu sistemi ve İngilizce öğrenme süreci ile ilgili deneyimini aktarmak, tavsiyelerde bulunmak),
4. Okuduğu bölüm ile ilgili deneyimini aktarmak (ders programı, ders kayıt sistemi, hocalar ve dersler ile ilgili tavsiyelerde bulunmak),
5. Mentee ekibinin ilgi alanlarına göre programda belirtilen etkinlikler arasından seçilen veya mentorun kendisinin planladığı aylık bir etkinlik düzenlemek,
6. Mentorluk Programının etkinliklerini duyurmak, ekibi ile birlikte katılmak veya katılımı teşvik etmek,
7. Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda ekibi ile haftalık görüşmeler yapmak,
8. Program Sorumlusuna aylık faaliyet raporu göndermek,
9. Program Sorumlusunun organize ettiği toplantılara katılmak.