Mentor Kimdir?

​Mentorun Özellikleri Nelerdir?

Mentor, liderlik potansiyeline sahip, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin idari ve akademik birimlerini tanıyan, üniversitede edindiği tecrübeyi aktarmaya hevesli, bölümünde 3. veya 4. sınıfta okuyan lisans ve 2. sınıf önlisans (MYO) öğrencisidir. Bu çerçevede görüşmeler sonucunda seçilen mentor öğrencilerden beklenen özellikler şunlardır: 
  • ​Akademik olarak başarılı,
  • Temiz disiplin siciline sahip,
  • Üniversiteyi idari, akademik ve sosyal yönden tanıyan,
  • Sorumluluk duygusuna sahip,
  • Ekip çalışmasına yatkın,
  • Zaman yönetimi ve iletişim becerileri yüksek / geliştirmeye açık olan.

​Mentorun Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

1. Mentor Oryantasyonu ve Yeni Gelen Öğrenci Oryantasyonuna katılmak,
2. Yeni gelen ve destek almaya istekli olan Hazırlık ve 1. Sınıf öğrencilerinin üniversite hakkındaki sorularını sorabilecekleri kişi olmak,
3. Üniversitenin birimleri ve hizmetleri hakkında bilgi vermek veya menteelerden gelen soruları ile ilgili birimlere yönlendirmek,
4. Hazırlık Okulu deneyimini aktarmak (Hazırlık okulu sistemi ve İngilizce öğrenme süreci ile ilgili deneyimini aktarmak, tavsiyelerde bulunmak), 
5. Okuduğu bölüm ile ilgili deneyimini aktarmak (ders programı, ders kayıt sistemi, hocalar ve dersler ile ilgili tavsiyelerde bulunmak),
6. Programda belirtilen etkinlikler arasından seçilen veya mentorun kendisinin planladığı aylık bir etkinlik düzenlemek,
7. Mentorluk Programının etkinliklerini duyurmak, ekibi ile birlikte katılmak veya katılımı teşvik etmek,
8. Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda ekibinden öğrenciler ile haftalık görüşmeler yapmak,
9. Program Sorumlusuna aylık faaliyet raporu göndermek,
10. Program Sorumlusunun organize ettiği toplantılara katılmak.