Kazanımlar

Mentorluk Programına katılan "mentee" öğrencilerin kazanımları:

 • ​İstanbul Şehir Üniversitesinin sağladığı akademik ve sosyal imkanlardan haberdar olmak,
 • Akademik ve sosyal faaliyetlerin bir parçası olmak,
 • Bireysel ve grup çalışma becerilerini geliştirmek,
 • Üniversite içerisinde bireysel ihtiyaçlarını gidermenin yollarını öğrenmek, ilgili birimleri tanımak ve sorunlarına çözüm bulmak,
 • Mentoru, öğretim üyeleri, idari çalışanları ve öğrencilerle güçlü bir iletişim kurmak,
 • Üniversite kültürünü tanımak ve katkıda bulunmak.

Mentorluk Programına katılan  "mentor"ların kazanımları:

 • ​Liderlik yapma becerisi ve sorumluluk duygusunu pekiştirmek,
 • İletişim becerilerini geliştirmek,
 • Ekip çalışması ve organizasyon becerilerini geliştirmek,
 • Yardımlaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirmek,
 • İstanbul Şehir Üniversitesine olan aidiyet duygusunu pekiştirmek ve aktif üniversite yaşamına katkıda bulunmak.​