Kazanımlar

Mentorluk Programına katılan  "mentee"  öğrencilerin kazanımları:

 • ​​İstanbul Şehir Üniversitesinin sağladığı akademik ve sosyal imkanlardan haberdar olmak,
 • Akademik ve sosyal faaliyetlerin bir parçası olmak,
 • Bireysel ve grup çalışma becerilerini geliştirmek,
 • Üniversite içerisinde bireysel ihtiyaçlarını gidermenin yollarını öğrenmek, ilgili birimleri tanımak sorunlarına çözüm bulmak,
 • Mentor, öğretim üyeleri, idari çalışanlar ve öğrencilerle güçlü bir iletişim kurmak,
 • Üniversite kültürünü tanımak ve katkıda bulunmaktır.

Mentorluk Programına katılan  "mentor"ların kazanımları:

 • ​​Liderlik yapma becerisi ve sorumluluk duygusunu pekiştirmek,
 • İletişim becerilerini geliştirmek,
 • Ekip çalışması ve organizasyon becerilerini geliştirmek,
 • Yardımlaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirmek,
 • İstanbul Şehir Üniversitesine olan aidiyet duygusunu pekiştirmek ve aktif üniversite yaşamına katkıda bulunmaktır.​