Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

​​YURDA KESİN KAYIT SIRASINDA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

  • ​Müracaat dilekçesi (Yurtta kalınmak istendiğine dair, kesin kayıt işlemi sırasında hazırlanacak dilekçedir.)
  • T.C. vatandaşları için kimlik kartı fotokopisi (Yabancı uyruklu öğrencilerden pasaport fotokopisi)
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Öğrencinin öğrenim durumunun devam ettiğini gösteren belge (Yabancı uyruklu öğrencilerden öğrenim izni belgesi) (E-devletten temin edilebilir)
  • Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi (E-devletten temin edilebilir)
  • Sağlık durumunun yurtta kalmasına elverişli olduğunu gösteren ve hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu. Tüberküloz taraması içermeyen raporlar geçersizdir. Sağlık raporlarının her yıl yurt kaydı öncesinde yenilenmesi zorunludur. (Sağlık ocağı ya da herhangi bir özel hastaneden alınmış sağlık raporu tüberküloz taraması içermesi koşuluyla geçerlidir.)
  • Yurtlarla ilgili kural ve kararların kabul edildiğine dair imzalı Hizmet Sunum Taahhütnamesi (Yurt tarafından temin edilecek ve kesin kayıt işlemi sırasında doldurulacaktır.)
  • Dönemlik yurt ücretinin ödendiğine dair banka dekontu (Yurt bursuna sahip öğrenciler hariç)

Yurda kesin kayıt, yukarıda belirtilen belgelerin yurt yönetimine teslimi ve ilgili taahhütnamenin imzalanması ile gerçekleşir.

Öğrencilerimizden yurda giriş sırasında herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kayda gelmeden önce belgelerin temini ve kayıt sırasında yurt görevlilerine teslim edilmesi konusunda özen göstermeleri beklenmektedir. Belgelerin her yıl başvuru sırasında yenilenmesi zorunludur.