Yurda Kesin Kayıt Hakkında Bilgilendirme
5.09.2017
2017 - 2018 Akademik Yılı Kesin Kayıt İşlemleri Hakkında Bilgilendirme

​​​​Değerli Öğrencilerimiz,

Sizden gelen sorular ışığında yurda kesin kayıt esnasında teslim edilmesi gereken belgeler ve kesin kayıt ile ilgili aşağıdaki açıklamaları bilginize sunarız.

KESİN KAYITTA TESLİM EDİLECEK BELGELER

  • Müracaat dilekçesi (Yurtta kalınmak istendiğine dair, kesin kayıt işlemi sırasında hazırlanacak dilekçedir)
  • T.C. vatandaşları için kimlik kartı fotokopisi (Yabancı uyruklu öğrencilerden pasaport fotokopisi),
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Öğrencinin öğrenim durumunun devam ettiğini gösteren belge, (Yabancı uyruklu öğrencilerden öğrenim izni belgesi), (E-devletten temin edilebilir)
  • Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi (Herhangi bir adliyeden alınacaktır)
  • Sağlık durumunun yurtta kalmasına elverişli olduğunu gösteren ve hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu. Tüberküloz taraması içermeyen raporlar geçersizdir. Sağlık raporlarının her yıl yurt kaydı öncesinde yenilenmesi zorunludur. (Sağlık ocağı ya da herhangi bir özel hastaneden alınmış sağlık raporu tüberküloz taraması içermesi koşuluyla geçerlidir)
  • Yurtlarla ilgili kural ve kararların kabul edildiğine dair imzalı Hizmet Sunum Taahhütnamesi, (Yurt tarafından temin edilecek ve kesin kayıt işlemi sırasında doldurulacaktır)
  • Dönemlik yurt ücretinin ödendiğine dair banka dekontu (Yurt bursuna sahip öğrenciler hariç) 


Yurt ödemesi 12 Eylül akşamına kadar yapılmış olmalıdır. Kesin kayıt işlemleri, öğrenci eşyalarıyla yurda yerleşmek için geldiğinde gerçekleştirilecektir. Kesin kayıt için yurda giriş tarihinden daha erken bir tarihte gelinmesine gerek bulunmamaktadır. 

Ödemeler İstanbul Şehir Üniversitesi'nin daha önce duyurulan banka hesabına yapılacaktır. Kredi kartı ve mail order yöntemiyle ödemeye dair bilgi almak için maliisler@sehir.edu.tr adresinden veya 0 216 559 9355'ten Mali İşler ile irtibata geçiniz.

Öğrencilerimizden yurda giriş sırasında herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kayda gelmeden önce belgelerin temini ve kayıt sırasında yurt görevlilerine teslim edilmesi konusunda özen göstermeleri beklenmektedir. Belgelerin her yıl başvuru sırasında yenilenmesi zorunludur.

Yurt öğrenci odalarındaki banyo/WC ve lavabolarda kullanılacak kişisel temizlik sarf malzemelerinin öğrenciler tarafından temin edileceğini ve yurt binalarımızda valiz/bavul odası bulunmadığını tekraren hatırlatırız.


Yurtlar Müdürlüğü