Ücret İade Koşulları
​​Yurtta kalan öğrencilerimiz talep ettikleri takdirde dönem içerisinde yurttan ayrılabilirler. Bu durumda ödedikleri yurt ücretinin iadesi aşağıda açıklanan şekilde gerçekleşir:
Güz veya Bahar Dönemlerinde;
a) Üniversite akademik takviminde yer alan ders başlama tarihine bir hafta ve daha az zaman kala yurttan ayrılanlara; yurt ücretinin %10’u dışındaki kısmı, daha önce ayrılanlara ise tamamı iade edilir. 
b) Ders başlama tarihinden sonra ayrılanlara ise; barınma hizmeti alınan ayların ücreti, içinde bulunan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait yıllık barınma ücretinin %30’u kesilerek ücret iadesi yapılır. Hizmet Sunum Taahhütnamesi feshedilir.
​c) Ücret iadeleri öğrencinin iade talebine dair dilekçesini sunduğu tarihi izleyen yedi gün içinde beyan edeceği banka hesabına yapılır. İade talebi için onaylanmış Yurt İlişik Kesme Formu ve iade talebine dair dilekçe ile Mali İşler Direktörlüğüne başvurulması ve Yurt Müdürlüğünün onayı gereklidir.
Yaz Dönemi için kayıt yaptıran ve Üniversite akademik takviminde yer alan Yaz Dönemi ders başlama tarihinden itibaren ilişiğini keserek yurttan ayrılmak isteyen öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.