Başvuru Çağrısı | 2019-2020 Akademik Yılı için Avrupa Staj Konsorsiyumu Erasmus+ Staj Hareketliliği
1.11.2019
2019-2020 Akademik Yılı için Avrupa Staj Konsorsiyumu kapsamında Erasmus+ Staj Hareketliliği başvuruları açılmıştır.
​​​​​​Erasmus+ Staj Hareketliliği için minimum süre 2 ay olup, öğrencilerin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri süresince 12’şer ay Erasmus Öğrenci Hareketliliğinden faydalanma hakları bulunmaktadır. Staj Hareketliliğinin tamamlanması için gereken son tarih ise 31 Mayıs 2021'dir. 

Başvurularınızı outgoing.sehir.edu.tr adresinden yapabilirsiniz. Son Başvuru Tarihi: 29 Kasım 2019.

BAŞVURU AŞAMALARI
1.AŞAMA: Başvuru Belgelerinin Teslim Edilmesi  (Son Tarih: 29 Kasım 2019)
Başvuru iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek olup başvuru formlarının teslim edileceği ilk aşama için son başvuru tarihi 29 Kasım 2019’dur. Başvuru formları Konsorsiyum Kurum Temsilcilerine veya Erasmus Ofisi'ne iletilmelidir. Başvuru formları hakkında detaylı bilgi Başvuru Belgeleri başlığı altında yer almaktadır.
2.AŞAMA: Kabul Belgesinin Teslim Edilmesi (Son Tarih: 28 Şubat 2020)
İlk aşamada başvuru kriterlerini, yabancı dil kriterini ve Erasmus notu kriterini başarı ile sağlayan öğrenciler, ikinci aşamada 28 Şubat 2020 Cuma gününe kadar staja gideceği kurumun kabul belgesini teslim etmek zorundadır. (Yerleştirme aşamasında Konsorsiyumun öğrencilere sağlayacağı destek hakkında ikinci aşamaya geçen öğrenciler ayrıca bilgilendirilecektir.)
Yerleştirilmeye hak kazandığı halde kabul mektubu teslim etmemiş olan öğrencilerimiz başvurularını tamamlamamış sayılacakları için 28 Şubat 2020 tarihi itibarıyla yerleştirilme hakkı son bulacaktır.
Kabul Belgesi için tıklayınız.

BAŞVURU KRİTERLERİ
 • Başvuruların uygunluğu, Ulusal Ajans tarafından belirlenen minimum genel not ortalaması kriteri üzerinden kontrol edilir.
   • ​​Önlisans&Lisans: 2.​​20/4.00
   • Lisansüstü: 2.50/4.00
 • ​Minimum başvuru kriterlerine sahip olan öğrencilerin birinci aşamayı başarı ile tamamlayabilmeleri için Yabancı Dil ve Erasmus Notu kriterlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Bununla birlikte başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar da dikkate alınır: 
 • Aynı eğitim seviyesinde daha önce Erasmus Programına katılım: Her bir önceki katılım için -10 puan 
 • Dezavantajlı öğrenciler (Sağlık durumu ile ilgili doktor raporunu, başvuru formu ile birlikte sunması halinde): +10 puan 
 • Şehit ve gazi çocuklarına: +15 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe gidilmesi halinde: -10 puan 
 • ​2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere: +10 puan

NOT: Mevcut çağrı için 5 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.

BAŞVURU BELGELERİ
Öğrenciler başvuru belgelerini kayıtlı oldukları Üniversitenin konsorsiyum temsilcisine teslim etmelidir. Konsorsiyum temsilcileri için Erasmus Ofisi ile iletişime geçin.
* Başvuru formu doldurulurken, diğer başvuru evraklarının elektronik versiyonu forma yüklenmelidir.

Başvurular Erasmus Notu üzerinden değerlendirilecektir.
Erasmus Notu: %50 GNO + %50 YABANCI DİL NOTU

Konsorsiyumdaki Üniversitelerin yabancı dil değerlendirme koşulları için Konsorsiyum Kurum Temsilcisi veya Erasmus Ofisi ile iletişime geçiniz.

Mezun durumunda olan öğrencilerimiz de mezun olmadan önce başvuru yaptıklarında hareketlilikten faydalanabilirler. Ancak kazanılan staj hakkının mezuniyeti takiben 12 ay içerisinde tamamlanmış olması gerekmektedir.​