Erasmus+ Faaliyet Raporu
 
1. a. Lütfen kurumunuzun Erasmus etkinlikleriyle (hareketlilik, çok yönlü projeler ve ağlar) ilgili stratejileri, hedefleri ve önceliklerini ve Yaşamboyu Öğrenim Programı bağlamındaki diğer faaliyetlerini açıkça belirtiniz.

 
• Kurumun daha önceki uluslar arası değişim ve işbirliği programı deneyimi nedir?
• Erasmus programına katılımın, kurumun genel uluslar arası stratejisiyle ilişkisi nedir?
• Kurumun, Erasmus programına katılarak ulaşmak istediği öncelikler/hedefler nelerdir?
• Erasmus programı çerçevesinde uygulanacak özel aktiviteler nelerdir (örneğin, öğrenci ve personel değişimi, yükseköğrenim kurumlarıyla işbirliğinin gelişimi ya da diğer kurum türleri, Erasmus çok yönlü projeleri/ağlarına katılım)?

 
İstanbul Şehir Üniversitesi (ŞEHİR), Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2008 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen, bir vakıf üniversitesidir. Bilim ve Sanat Vakfı, sosyal bilimler alanında yirmi yıldır faaliyet gösteren, birçok ulusal/uluslararası akademik etkinlik düzenlemiş ve ilgili alanlarda ücretsiz seminerler veren, tanınmış bir sivil toplum kuruluşudur. Stratejik planda sunulduğu üzere, ŞEHİR’in hedefi, yükseköğrenim ve araştırma alanında komşu bölgrelerde ve Türkiye’de prestijli bir yükseköğrenim kurumu olmaktır. Bu bağlamda,ŞEHİR EHEA ve ERA’ya aktif olarak katılmayı ve sağlam bir uluslararasılaşma sürecini tamamlamayı hedeflemektedir. ŞEHİR, Bolonya Süreci’nin, bu politikaya katıkıda bulunacağına ve kaliteli bir eğitim sağlayacağına kuvvetle inanmaktadır. 2 yıllık yoğun hazırlık döneminin ardından, ŞEHİR Eylül 2010'da ilk lisans öğrencilerini (300 yerli ve 30 uluslararası) kabul edecek. 2010-2011 yılında verilen bursların toplam oranı %80. Tam burslu uluslararası öğrenciler, 2010-2011 yılında bütün öğrencilerin %10’luk bir kısmını kapsayacaktır. Bu, ŞEHİR’in uluslararasılaşmaya yönelik vizyonunun açık bir örneğidir.

 
Şu anda, ŞEHİR’de çoğu prestijli Avrupa/Amerikan üniversitelerinden doktora derecesine sahip öğretim üyelerinin yer aldığı 14 bölümden oluşan 6 fakülte bulunmaktadır. Yeni kurulmuş bir Yükseköğretim Kurumu olarak, ŞEHİR uluslararası akademik işbirliğine öncelik vermektedir. Amerika’da Wisconsin-Madison ve George Mason üniversiteleriyle, akademisyen değişimi ve ortak akademik projeler de içeren, ortaklık anlaşmalar imzalandı. ŞEHİR, yurtdışındaki ortakların da işbirliği ile birçok uluslararası toplantı düzenlemiştir (İtalya ve Kıbrıs üniversiteleri ile Akdeniz Dünyaları üzerine bir konferans, Amerika’nın Woodrow Wilson Merkezi ile Türkiye politikaları üzerine bir panel, World History Association ile Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları üzerine bir sempozyum).

 
ŞEHİR’de bütün birinci sınıf öğrenciler ortak dersler alacak. Bu derslerin ECTS formları halihazırda tamamlanmıştır. ECTS, DS ve diğer Bolonya gereklilikleri ile ilgili diğer çalışmalar halen devam etmektedir. ŞEHİR’in uluslararasılaşma stratejisini ve Erasmus ve Yaşamboyu Öğrenim Programı etkinliklerini gerçekleştirme çabasıyla, Uluslararası İlişkiler Ofisi (UİO) kurulmuştur. Bu ofis, bütün hareketlilik ve Yaşamboyu Öğrenim Programı projelerinin ana operasyon merkezi olarak hizmet edecektir. Henüz EUC sahibi olmamasına rağmen, ŞEHİR’in temsilcisi Nisan 2009’dan beri Türkiye Ulusal Ajansı’nın organize ettiği bütün toplantılara katılmaktadır. Erasmus Programı, ŞEHİR’in uluslararasılaşma politikasını gerçekleştirmesi için bir takım fırsatlar sunar. ŞEHİR’de öğretim dili İngilizce olduğundan, hareketlilik için ortak bulmak ve ortak projeleri takip etmek zor olmayacaktır. Erasmus/Yaşamboyu Öğrenim programı çerçevesinde, ŞEHİR, aktif olarak AB üniversite ağının bir parçası olmayı ve öğrencilerin, akademik ve idari personelin hareketliliği ve yerleşimini sağlamayı planlamaktadır.

 
1. b. Erasmus aktivitelerine görünürlük kazandırmak için hangi özel eylemler planlanıyor ve Erasmus Üniversite Beyannamesi ve EPS’ye ne tür bir yer verilecek?

 
Erasmus Üniversite Beyannamesi ve Erasmus Faaliyet Raporu, üniversitenin internet sayfasında yayınlanacak ve böylece her zaman erişilebilir olacak. ŞEHİR Uluslararası İlişkiler Ofisi, bütün öğrencileri, akademisyenleri ve personeli, toplantılar, çevrimiçi duyurular, e-postalar, posterler, broşürler, dijital ekran panoları ve kampüsteki diğer iletişim araçları vasıtasıyla, Yaşamboyu Öğrenim Programı ve Erasmus etkinlikleri hakkında düzenli olarak bilgilendirecek.

 
1. c. Kurum, eğer varsa, ırkçılık yapmama hedefine uymak için hangi düzenlemeleri garanti ediyor (örneğin, cinsiyet eşitliliğiyle ilgili eylemler, engelli öğrencilerin ve personelin bütünleşmesi, sosyal ve ekonomik bütünlüğün geliştirilmesi ve yabancı karşıtlığı ve ırkçılıkla mücadele)?

 
ŞEHİR, cinsiyet, din, engel ve ırk ve etnik kökene dayalı her türlü ayrıcımcılığı yasaklayan, evrensel insan haklarına sıkı sıkıya bağlıdır. Öğrencileri/personeli için kapsamlı bir fırsat eşitliği politikası takip edeceğini beyan eder. Bununla birlikte, sosyal sorumluluk projesi, bütün birinci sınıf öğrencileri için ŞEHİR mühredatına zorunlu bir ders olarak eklenmiştir. Üstelik, şu anda inşaatı devam eden yeni kampüsümüzde, engelliler için gerekli bütün kolaylıklar sağlanacaktır.

 
2. Akademik hareketlilik aktivitelerinin kalitesi:

 
Akademik hareketlilik aktivitelerinde en yüksek kaliteyi sağlamak için kurumda hangi özel önlemler uygulanıyor?

 
Özellikle şu konularda ayrıntı sunulmalı: Tanıma ve kredi sistemleri, müfredat ile ilgili bilgi verme, giden öğrencilere bilgi ve danışma sağlanması, gelen öğrencilerin bütünleşmesi ve öğretim sistemi, öğrenci hizmetlerinin sağlanması (özellikle konaklama), hazırlık ve takviye dil kursları, personel hareketliliğinin kolaylaştırılması ve onaylanması.

 
Yeni kurulan bir Yükseköğrenim Kurumu olarak, İstanbul Şehir Üniversitesi akademik hareketlilik aktivitelerinde en yüksek kaliteyi sunmak için aşağıdaki önlemleri uygulamayı planlıyor:

• ECTS'in uygulanması: ŞEHİR, eğitimde yüksek kalite ve şeffaflık sunan ECTS’i kullanmayı taahhüt eder. Bu bağlamda, ilk yıl için gerekli bütün zorunlu derslerin ECTS formları hazırlandı ve internet sitesinde yayınlanacaktır. Üst sınıflar için ECTS formlarının tamamlanması ve Bolonya Süreci'nin diğer gereksinimlerinin uygulanması sürüyor.

• Erasmus değişim etkinlikleri için özel yazılım programının kullanımı: Bu yazılım, başvuru prosedürlerini kolaylaştıracak ve hareketlilik sürecinin takibine yardımcı olacak.

• Giden öğrencilere rehberlik: UİO düzenli olarak Erasmus/LLP programı hakkunda bilgi verecek, ofiste danışma saatleri ayarlayacak, vize prosedürleri konusunda destek verecek, "bir güle güle partisi" düzenleyecek ve hareketlilik sırasında ihtiyaç halinde çevrimiçi destek sunacak.

• Gelen öğrencilere rehberlik: UİO, gelen öğrenciler için başlıca danışma/destek merkezidir. Çevrimiçi bilgi desteği sunacak, bilgi paketleri hazırlayacak, “bir hoş geldin ya da güle güle partisi” düzenleyecek ve bir oryantasyon programı ve tarihi yerlere şehir gezileri düzenleyecek. Her öğrenci için, üniversite ortamıyla bütünleşebilmesi adına, bir akademik danışman ve bir “buddy” atanacak. Ayrıca, bölüm Erasmus koordinatörleri de bireysel danışmanlık hizmeti sunacaklar. Gelen öğrenciler, bütün olanaklara (ücretsiz kütüphane, laboratuar kullanımı, kampus kimlik belgesi vs.) ŞEHİR öğrencileri ile eşit erişime sahip olacaklar. Öğrenci konukevlerimizde konaklama imkanı bulacaklar.

• Bilgi desteğiyle birlikte, gelen öğretim elemanları için konukevlerimizde ücretsiz konaklama hizmeti sunulacaktır. Ayrıca, ŞEHİR yurtdıiında öğretim faaliyetlerinin akademik kariyerin önemli bir parçası olduğunu düşünür ve giden personelin bu sürece aktif olarak katılımını teşvik eder.
 
3. Öğrenci yerleştirme faaliyetlerinin kalitesi:
 
Öğrenci yerleştirilmelerinde yüksek kaliteyi garanti etemk için hangi özel önemler uygulanıyor? Çalışma programı ve yerleştirme anlaşmalarının nasıl hazırlandığı ve uygulandığı hakkında ayrıntılı bilgi verin. Tarafların anlaştıkları pratik düzenlemeleri açıklayın. Yerleştirme döneminin takibi ve değerlendirmesi ile müfredatın tanınmasını açıklayın.
 
Bolonya Süreci ve Erasmus Programı ile uyumlu olan uluslararasılaşma stratejisi çerçevesinde, İstanbul Şehir Üniversitesi yurtdışında staj yapmanın önemini bilir ve uluslararası projelere katılma isteğini beyan eder. Bu anlamda, ŞEHİR öğrencilerinin yurtdışında staj yapmalarını destekleyecek. Zorunlu staj, mühendislik bölümlerinin müfredatına çoktan dahil edildi. Bununla birlikte, diğer bölümlerde gönüllü stajlar şart koşuluyor. ŞEHİR, öğrenci yerleştirmede yüksek kaliteyi sağlamak için aşağıdaki özel önlemleri uygulamayı planlıyor:
 
• UİO tarafından organize edilecek Staj Birimi, staj sürecini yürütecek, öğrencilere staj konuları hakkında gerekli bilgileri verecek,  öğrencilerin AB ülkelerinde staj yerleri bulmalarında destek ve tavsiye verecek, staj deneyimi hakkında bilgi toplayacak ve dağıtacak.

• Staj sürecini kolaylaştırmak için Bilgi İşlem departmanı tarafından özel bir yazılım tasarlanacak. Öğrenciler için bütün süreçler, bölüm koordinatörlerinin gerek duyduğu takip, öğretim elemanları ve partner kurumlara çevrimiçi erişilebilir olacak. Bu yazılımın interaktif boyutu yerleştirme hareketliliğinin kalitesine büyük katkı sağlayacaktır.

• ŞEHİR, öğrencilerin staj yapabilecekleri yerler bulmak için Avrupa'daki anlaşmalı üniversiteler, ticaret ve sanayi odalarının ağlarıyla birlikte ana sponsor bağlantılarını  kullanacak.

• Mevcut müfredata eklenen zorunlu staj, ECTS’e dahil edilecek ve her öğrencinin Diploma Ekine kaydedilecek.

• UİO, gelen yerleştirme öğrencileri için bilgi desteği verecek.

• Giden öğrencilerin staj deneyimlerini yaymak için, kurum bilgisi ve staj arayışlarını paylaşmak için UİO sitesi içinde özel bir interaktif internet sitesi hazırlanacak.