Giden Öğrenci Hareketliliği
​​​ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

Erasmus+ programının en önemli parçası olan öğrenim hareketliliği, yüksek öğrenim kurumlarındaki öğrencilerin başka bir katılımcı ülkede minimum 3 ay ile maksimum 12 ay arasında değişmek üzere eğitim görmelerini sağlar. İstanbul Şehir Üniversitesi'nde kayıtlı, tam zamanlı öğrenciler bölümlerinin anlaşmalı olduğu herhangi bir Avrupa Birliği üye ülkesinde işbirliği yapılan bir üniversiteye Erasmus+ değişimi için başvurabilirler.

​​​Nasıl Başvurulur?
Başvurmak isteyen öğrenciler https://outgoing.sehir.edu.tr/ adresinde bulunan online başvuru formunu doldurmalıdırlar. Başvuru formuna ek olarak, Öğrenci Akademik İşler biriminden alınacak resmi (imzalı ve mühürlü) transkript ve CV (Europass formatında) başvuru esnasında yüklenmelidir. Transkriptin LMS versiyonu kabul edilmemektedir. Başvuru tarihleri için, MyŞehir veya üniversite websayfasından ilgili yılın Akademik Takvimini kontrol etmeyi unutmayın.

​​​Seçim Kriterleri
Asgari Şartlar
 • Birinci kademe (lisans) öğrencileri için kümülatif akademik not ortalamasının (CGPA) en az 2.50 olması
 • İkinci ve üçüncü (yüksek lisans ve doktora) kademe öğrencileri için kümülatif akademik not ortalamasının (CGPA) en az 3.00 olması 
 • Mevcut öğrenim kademesi içinde daha önce faaliyetten yararlanmışsa (staj veya öğrenim), yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçmemesi gereklidir.
ÖNEMLİ NOT: SELT’e girmemek veya 65’ten düşük puan almak başvuruyu geçersiz kılmaktadır.

Değerlendirme Kriterleri
 • Akademik başarı düzeyi (CGPA) %50
 • İngilizce Dil Seviyesi (SELT) %50
 • Erasmus+ Programlarından (öğrenim ve staj) aynı eğitim seviyesi içinde yararlanma (hibeli veya hibesiz): Katılım başına -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılım: -10 puan
 • ​Engelli Öğrencilere, (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan uygulanır.

Erasmus+ Seçme ve Yerleştirme Komisyonu, bölümler arası hareketlilik sayılarında dengeyi sağlayabilmek için "bölüm kotası" prensibini benimseyebilir. Bu prensip kararı, her çağrı dönemi başlangıcında ilan edilir.

NOT: ŞEHİR’de Erasmus+ öğrenci değişimi için seçilmiş olmanız, değişim hareketliliğinden kesinlikle yararlanacağınız anlamına gelmez. ŞEHİR tarafından, partner üniversiteye adınız bildirildikten sonra, değişim yapmanız planlanan üniversiteye doğrudan başvurmalı, gereken belgeleri hazırlamalı ve kabul mektubunu beklemelisiniz. Uluslararası İlişkiler Ofisi, bu süreç boyunca size danışmanlık verecektir.

Bir öğrenci seçildikten ve ismi karşı üniversiteye bildirildikten sonra, başka bir Erasmus+ Programına başvurursa, bu başvuru diğer adaylardan sonra değerlendirilir.

​​​Hibeler
Erasmus+ Hibeli Hareketlilik Seçeneği
Erasmus+ Programı kapsamında, seçilen öğrenciler, hareketlilik süresi boyunca yaşam masraflarını karşılamak için Erasmus+ hibesi alabilirler. Hibe dağıtımı, başvuru sayısı, gidilecek ülke ve Türkiye Ulusal Ajansından gelecek olan bütçeye bağlıdır. Erasmus+ Hibesi, bir katkı olup, hareketlilik öncesi ve sırasında yapılacak masrafları (vize, konaklama, uçak bileti ve yaşam masrafları gibi) %100 karşılayamayabilir. Bu durumda öğrenci, eksik kalan kısmı kendisi karşılamalıdır.

Gidilecek ülkenin hayat standardına göre değişen hibe miktarları, 3 kategoride gruplandırılmıştır:

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte misafir olunan ülkeler 

Aylık Hibe (Avro) 

1.Grup Program Ülkeleri

Danimarka, İrlanda, Fransa, Avusturya, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık, Lihtenştayn, Norveç, Italya

500 Avro

2.Grup Program Ülkeleri

Belçika, Çekya, Almanya, Yunanistan, İspanya, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İzlanda

400 Avro

3.Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polanya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300 Avro


​Toplam hibe miktarı, öğrencinin karşı kurumda kaldığı reel kalış süresi baz alınarak, gün başına hesaplanacaktır.

Erasmus+ Hibesi iki taksitte ödenir:
 • Gerekli belgelerin tamamı Uluslararası İlişkiler Ofisine iletildikten sonra %80’i,
 • Hareketlilik sonrası, gerekli belgelerin tamamı Uluslararası İlişkiler Ofisine iletildikten ve Çevrimiçi anket tamamlandıktan sonra kalan %20’si ödenir. Alınan kredilerin 2/3’ünün başarılı bir şekilde tamamlanması, ikinci ödemenin hak edilmesi için bir ön koşuldur.

Bir öğrenci, Erasmus+ öğrenim veya Erasmus+ staj hareketlilikleri için maksimum 12 aya kadar hibe alabilir. Erasmus+ öncesi dönem olan LLP’deki hareketlilikler, Erasmus+ dahilinde değerlendirilir.

Erasmus+ Hibesiz Hareketlilik Seçeneği
Öğrenciler, başvuru esnasında online formunda "Hibesiz" tercihini kullanarak veya sonuçlar açıklandıktan sonra Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirerek bu hakkı kullanabilirler. Erasmus+ öğrenciler hibeli veya hibesiz seçilmiş olsalar da; gidecekleri üniversiteye öğrenim ücreti, kayıt ve sınav ücreti veya kütüphane kullanım ücreti ödemezler.

Özel İhtiyaç Sahipleri için Ek Hibe İmkanı
Engelli öğrenciler hareketlilikleri için, kendi özel ihtiyaçlarına göre ek hibe alabilirler. Detaylı bilgi için Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

​​​Hareketlilik Öncesi
Nominasyon ve Misafir Olunacak Kuruma Yapılacak Başvuru
Seçilen öğrenci ve gideceği üniversite arasındaki ilk bağlantı, ŞEHİR Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından seçim süreci sona erince e-mail yoluyla kurulur. Nominasyon mailinden sonra, misafir olunacak kurum, öğrenciye başvuruyla ilgili gerekli her türlü bilgiyi iletir.

Gerekli Belgeler
Hareketlilik öncesi dönemde, öğrenci aşağıdaki belgeleri hazırlamalı ve Uluslararası İlişkiler Ofisine sunmalıdır. Belgelerin çoğu misafir olunacak kurumdan ve ŞEHİR’den imza ve mühür gerektirdiğinden, süreçlere erken başlamak faydalı olacaktır.
 • Öğrenim Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması (LA): LA öğrencinin misafir olacağı kurumda alacağı dersleri içeren belgedir. Öğrenci, misafir olunacak kurum ve gönderen kurum tarafından onaylanmalıdır. Türkiye Ulusal Ajans kurallarına göre öğrenci, ideal olarak, kalacağı dönem başına 30 AKTS ders yükü almalıdır. 
NOT: Öğrenci imzaları eksik bir LA ile hareketliliğe katılamaz. Gerekli imzaların tamamlanması öğrenci sorumluluğundadır.
 • İzin Dilekçesi: LA tamamlandıktan sonra, İzin Dilekçesi doldurularak, iki belge ilgili fakülte sekreterine ve Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edilmelidir. Değişim süresinin sonunda,  derslerin tanınması açısından bu süreç çok önemlidir.
 • Öğrenci Vizesi: Misafir olunacak kurumdan kabul mektubu gelir gelmez, öğrenci vizesine başvurmalıdır. Vize randevunuz belli olunca, Uluslararası İlişkiler Ofisini haberdar edip, vize mektubu alabilirsiniz. Vize çıktıktan sonra öğrenci bir kopyasını Uluslararası İlişkiler Ofisine vermelidir. Uluslararası İlişkiler Ofisi vize müraacatı sırasında konsolosluklar üzerinde herhangi bir yetkiye sahip değildir.
 • Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası: Öğrenci sigortayı aşağıdaki listedeki herhangi bir firmadan alabilir.  "Seyahat Sağlık Sigortası" ile karıştırılmamalıdır. 
    • ​​​​​MAPFREE – YEES
    • ​​ZİRAAT – Yurtdışı Eğitim Amaçlı Sağlık Sigortası
    • AON
    • IPS
    • AXA – Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası
    • Anlaşma kapsamındaki Almanya için TR/AT 11 ve Çekya için TR/CZ 111 belgeleri SGK’dan alınabilir. SGK’ya başvurmadan önce öğrencilerin kabul mektupları gelmiş olmalı ve  erasmus@sehir.edu.tr üzerinden Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçip, SGK mektubu almaları gereklidir.
 • Euro Hesabı: Hibeli seçilen öğrencilerin, hibelerini alabilmeleri için Halkbank Euro hesabı açmaları ve hesap bilgilerini Uluslararası İlişkiler Ofisine iletmeleri gereklidir.
 • Hibe Sözleşmesi: Hibe Sözleşmesi, öğrenci ve ŞEHİR tarafından hareketlilik öncesi imzalanır. Sözleşme hareketlilik süresüni ve öğrencinin alacağı bireysel ve seyahat toplam hibe miktarını gösterir. Sözleşmede, ıslak imza kullanılmalıdır.

Çevrimiçi Dil Desteği (OLS)
OLS, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması kapsamında katılımcının, okuma,yazma ve dinleme becerilerini ölçer. Erasmus+ katılımcıları, OLS’yi hareketlilik öncesi ve sonrası olmak üzere iki defa tamamlamalıdır. OLS’nin hareketlilik öncesi tamamlanması bir zorunluluktur. İlk OLS’den sonra, ortaya çıkacak seviyeye göre öğrencinin ücretsiz olarak çevrimiçi ders alma şansı olacaktır.
​OLS ile ilgili detaylı bilgi almak için Erasmus+ OLS websayfasını ziyaret edebilirsiniz.

​​​Hareketlilik Sırasında
Hareketlilik sırasında, öğrenci LA üzerinde göstererek ders değişikliği yapabilir. Bunun için LA’in değişiklikler kısmı doldurulmalıdır. Ders değişikliği yapmak için aşağıdaki adımların takip edilmesi gereklidir:
 • LA -​ Değişiklikler kısmını buradan indirebilirsiniz.
 • Ekleyip bırakılacak dersler için ŞEHİR’deki Erasmus+ Bölüm Koordinatörüne danışıp onay alınmalıdır. Sonrasında bu belge erasmus@sehir.edu.tr adresine ve ilgili fakülte sekreterine gönderilmelidir.

Hareketliliğe güz döneminde katılacak öğrenciler aşağıdaki adımları takip ederek bahar dönemine uzatma talebinde bulunabilirler:
 • Erasmus+ Bölüm Koordinatörüne danışarak onay alınması
 • Misafir olunan kurumun Uluslarası İlişkiler Ofisine başvurarak gerekli onayların alınması
 • ​Alınan bu onayların ŞEHİR Uluslararası İlişkiler Ofisine yollanması gereklidir.

​​​Hareketlilik Sonrası
Hareketliliğin tamamlanması için aşağıdaki belgelerin ŞEHİR Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edilmesi gereklidir:
 • ​Misafir olunan kurum tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş LA - Hareketlilik Sonrası kısmı
 • Katılım Sertifikası: Öğrencinin misafir olunan kurumda gerçek kalış süresi bu sertifika ile gösterilmelidir.
 • Pasaport giriş-çıkış mühürlerinin olduğu sayfa 
 • Transkript: Değişimde aldığınız kredilerin transferi için, transkriptin ilgili Fakülte Sekreterine iletilmesi gereklidir.
 • Öğrenci Nihai Rapor: Hareketlilik bitiş tarihinden sonra Avrupa Komisyonu tarafından, hareketliliğie yönelik soruları içeren bir anket yollanacaktır. Anketin 30 gün içinde tamamlanması gerekmektedir.
 • Çevrimiçi Dil Desteği (OLS): Hareketlilik öncesinde bahsedildiği üzere, hareketlilik sonrasında 2. OLS öğrenciye yollanacaktır.

Deneyiminizi Bizimle Paylaşın!
Erasmus+ hareketliliğiniz sırasında edindiğiniz deneyimle ilgili yazı veya fotoğraf paylaşmak isterseniz erasmus@sehir.edu.tr​ adresine mail atabilirsiniz. ​ERASMUS+ ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ (ICM)

Uluslararası Kredi Hareketliliği (ICM), Erasmus+ Program ülkeleri ile ortak ülkeler arasında kısa dönem (3 aydan 12 aya kadar) öğrenci ve personel hareketliliğidir.  Programla ilgili detaylı bilgi için AB Komisyonu web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İstanbul Şehir Üniversitesi, 2016/17 ve 2017/18 akademik yılları için hibe almış bulunmaktadır. Bu kapsamda partner ülkeler ile giden ve gelen hareketlilikler hibelendirilebilir. ICM kapsamında partner ülke listesine erişmek için tıklayınız.​

​​​Nasıl Başvurulur?
Başvurmak isteyen öğrenciler https://outgoing.sehir.edu.tr adresinde bulunan online başvuru formunu doldurmalıdırlar. Başvuru formuna ek, Öğrenci Akademik İşlerden alınacak resmi (imzalı ve mühürlü) transkript, CV (Europass formatında) ve Dil yeterliliğini kanıtlayan belge (TOEFL, IELTS, SELT or equivalent) başvuru esnasında yüklenmelidir. Transkriptin LMS versiyonu kabul edilmemektedir.

ICM program kurallarına göre, lisans ve yüksek lisans seviyesinde olan öğrenciler Meksika, Kazakistan ve Kolombiya’ya başvuramazlar. Doktora öğrenciler için ise böyle bir engel yoktur.

ÖNEMLİ NOT: Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinin ve Uluslararası Kredi Hareketliliğinin farklı süreçleri ve kuralları olduğu için iki programa aynı anda başvurulamaz. ICM başvuru tarihleri için Myşehir veya üniversite web sitesi üzerinden ilgili yılın akademik takvimine bakılmalıdır.​

​​​Seçim Kriterleri
Lisans ve yüksek lisans tam zamanlı ŞEHİR öğrencileri aşağıdaki kriterler üzerinden değerlendirilecektir:
 • Akademik başarı düzeyi (CGPA)* %50
 • İngilizce Dil Seviyesi (SELT) %50
 • Bölüm Çeşitliliği
 • Erasmus+ Programlarından (öğrenim ve staj) aynı eğitim seviyesi içinde yararlanma (hibeli veya hibesiz) katılım başına -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılım -10 puan
 • ​Engelli Öğrencilere, (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan uygulanır.

Staj veya öğrenim amaçlı LLP/Erasmus, Erasmus Mundus veya Mundos Çift Diploma Master Programından (EMJMD) yararlanmış öğrenciler başvurabilirler ancak mevcut öğrenim kademesi içinde daha önce faaliyetten yararlanmışsa (staj veya öğrenim), yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gereklidir.

Erasmus+ Seçme ve Yerleştirme Komisyonu, "bölüm kotası" prensibini benimseyebilir. Bu prensip kararı, her çağrı dönemi başlangıcında ilan edilir.

ŞEHİR’de Erasmus+ öğrenci değişimi için seçilmiş olmanız, değişim hareketliliğinden kesinlikle yararlanacağınız anlamına gelmez. ŞEHİR tarafından, partner üniversiteye adınız bildirildikten sonra, değişim yapmanız planlanan üniversiteye doğrudan başvurmalı, gereken belgeleri hazırlamalı ve kabul mektubunu beklemelisiniz. Uluslararası İlişkiler Ofisi, bu süreç boyunca size danışmanlık verecektir.

Bir öğrenci seçildikten ve ismi karşı üniversiteye bildirildikten sonra başka bir Erasmus+ programına başvurursa, bu başvuru diğer adaylardan sonra değerlendirilir.

Partner ülkelerin GPA kriterleri için Erasmus+ ve Değişim Programları Çağrıları sekmesini ziyaret edebilirsiniz.

​​​Hibeler
ICM Hibeli Hareketlilik Seçeneği
ICM Programı kapsamında, seçilen öğrenciler, hareketlilik süresi boyunca yaşam masraflarını karşılamak için Erasmus+ bireysel destek hibesi alabilirler. Hibe dağıtımı, başvuru sayısı, gidilecek ülke ve Türkiye Ulusal Ajansından gelecek olan bütçeye bağlıdır. Erasmus+ Hibesi, bir katkı olup, hareketlillik öncesi ve sırasında yapılacak masrafları %100 karşılayamayabilir. Bu durumda öğrenci, eksik kalan kısmı kendisi karşılamalıdır. Bireysel desteğe el olarak, ICM Programı kapsamında seçilen öğrenciler seyahat desteği hibesi de alacaklardır.

Bireysel ve seyahat hibesi misafir olunan ülkeye göre aşağıdaki gibidir:

Partner Ülke

Bireysel destek hibesi (€)

Seyahat hibesi (€)

ABD

650

1100

Kolombiya

650

1100

Meksika

650

1100

Bosna - Hersek

650

275

Kazakistan

650

530

Japonya

650

1100

Ürdün

650

275


​Toplam hibe miktarı, öğrencinin karşı kurumda kaldığı reel kalış süresi baz alınarak, gün başına hesaplanacaktır.

Erasmus+ Hibesi iki taksitte ödenir:
 • Gerekli belgelerin tamamı Uluslararası İlişkiler Ofisine iletilmesini takiben imzalancak Hibe Sözleşmesi sonrası 45 gün içinde %80’i ödenir
 • ​Hareketlilik sonrası, gerekli belgelerin tamamı Uluslararası İlişkiler Ofisine iletildikten ve Çevrimiçi anket tamamlandıktan sonra kalan %20’si ödenir.  Gerekli belgelerin hepsi teslim edilmeden %20 hibe ödenmez. Alınan kredilerin 2/3’ünün başarılı bir şekilde tamamlanması, ikinci ödemenin hak edilmesi için bir ön koşuldur.

ICM Hibesiz Hareketlilik Seçeneği
Öğrenciler, başvuru esnasında online formunda ‘‘Hibesiz’’ tercihini kullanarak veya sonuçlar açıklandıktan sonra Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirerek bu hakkı kullanabilirler. Erasmus+ öğrenciler hibeli veya hibesiz seçilmiş olsalar da; gidecekleri üniversiteye öğrenim ücreti, kayıt ve sınav ücreti veya kütüphane kullanım ücreti ödemezler.

Özel İhtiyaç Sahipleri için Ek Hibe İmkanı
Engelli öğrenciler hareketlilikleri için, kendi özel ihtiyaçlarına göre ek hibe alabilirler. Detaylı bilgi için  Uluslararası İlişkiler Ofisiyle irtibata geçebilirsiniz.

​​​Hareketlilik Öncesi
Nominasyon ve Misafir Olunacak Kuruma Yapılacak Başvuru 
Seçilen öğrenci ve gideceği üniversite arasındaki ilk bağlantı, ŞEHİR Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından, seçim süreci sona erince e-mail yoluyla kurulur. Nominasyon mailinden sonra, misafir olunacak kurum, öğrenciye başvuruyla ilgili gerekli her türlü bilgiyi iletir.

Gerekli Belgeler
Hareketlilik Öncesi dönemde, öğrenci aşağıdaki belgeleri hazırlamalı ve Uluslararası İlişkiler Ofisine sunmalıdır. Belgelerin çoğu misafir olunacak kurumdan ve ŞEHİR’den imza ve mühür gerektirdiğinden süreçlere erken başlamak faydalı olacaktır.
 • Öğrenim Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması (LA): LA öğrencinin misafir olacağı kurumda alacağı dersleri içeren belgedir. Öğrenci, misafir olunacak kurum ve gönderen kurum tarafından onaylanmalıdır. Türkiye Ulusal Ajans kurallarına göre öğrenci, ideal olarak, kalacağı dönem başına 30 AKTS ders yükü almalıdır. 
NOT: Öğrenci imzaları eksik bir LA ile hareketliliğe katılamaz. Gerekli imzaların tamamlanması öğrenci sorumluluğundadır.
 • İzin Dilekçesi: LA tamamlandıktan sonra, İzin Dilekçesi doldurularak, iki belge ilgili fakülte sekreterine ve Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edilmelidir. Değişim süresinin sonunda,  derslerin tanınması açısından bu süreç çok önemlidir.
 • Öğrenci Vizesi: Misafir olunacak kurumdan kabul mektubu gelir gelmez, öğrenci vizesine başvurmalıdır. Vize randevunuz belli olunca, Uluslararası İlişkiler Ofisini haberdar edip, vize mektubu alabilirsiniz. Vize çıktıktan sonra öğrenci bir kopyasını Uluslararası İlişkiler Ofisine vermelidir. Uluslararası İlişkiler Ofisi vize müraacatı sırasında konsolosluklar üzerinde herhangi bir yetkiye sahip değildir.
 • Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası: Öğrenci sigortayı aşağıdaki listedeki herhangi bir firmadan alabilir. ‘’Seyahat Sağlık Sigortası’’ ile karıştırılmamalıdır.
    • ​​​​MAPFREE – YEES
    • ZİRAAT – Yurtdışı Eğitim Amaçlı Sağlık Sigortası
    • AON
    • IPS
    • AXA – Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası
    • Anlaşma kapsamındaki Almanya için TR/AT 11 ve Çekya için TR/CZ 111 belgeleri SGK’dan alınabilir. SGK’ya başvurmadan önce öğrencilerin kabul mektupları gelmiş olmalı ve  erasmus@sehir.edu.tr üzerinden Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçip SGK mektubu almaları gereklidir.
 • Euro Hesabı: Hibeli seçilen öğrencilerin, hibelerini alabilmeleri için Halkbank Euro hesabı açmaları ve hesap bilgilerini Uluslararası İlişkiler Ofisine iletmeleri gereklidir.
 • Hibe Sözleşmesi: Hibe Sözleşmesi, öğrenci ve ŞEHİR tarafından imzalanır ve öğrencinin alacağı toplam hibe miktarını gösterir. Sözleşmede, ıslak imza kullanılmalıdır.

Çevrimiçi Dil Desteği (OLS)
OLS, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması kapsamında katılımcının, okuma,yazma ve dinleme becerilerini ölçer. Erasmus+ katılımcıları, OLS’yi hareketlilik öncesi ve sonrası olmak üzere iki defa tamamlamalıdır. OLS’nin hareketlilik öncesi tamamlanması bir zorunluluktur. İlk OLS’den sonra, ortaya çıkacak seviyeye göre öğrencinin ücretsiz olarak çevrimiçi ders alma şansı olacaktır. 
OLS ile ilgili detaylı bilgi almak için Erasmus+ OLS websayfasını ziyaret edebilirsiniz.

​​​Hareketlilik Sırasında
Hareketlilik sırasında, öğrenci LA üzerinde göstererek ders değişikliği yapabilir. Bunun için LA’in değişiklikler kısmı doldurulmalıdır. Ders değişikliği yapmak için aşağıdaki adımların takip edilmesi gereklidir:
 • ​LA – değişiklikler kısmını buradan indirebilirsiniz.
 • Ekleyip bırakılacak dersler için ŞEHİR’deki Erasmus+ Bölüm Koordinatörüne danışıp onay alınmalıdır. Sonrasında, bu belge erasmus@sehir.edu.tr adresine ve ilgili fakülte sekreterine gönderilmelidir.

Hareketliliğe güz döneminde katılacak öğrenciler aşağıdaki adımları takip ederek bahar dönemine uzatma talebinde bulunabilirler:
 • Erasmus+ Bölüm Koordinatörüne danışarak onay alınması
 • Misafir olunan kurumun Uluslarası İlişkiler Ofisine başvurarak gerekli onayların alınması
 • ​Alınan bu onayların ŞEHİR Uluslararası İlişkiler Ofisine yollanması gereklidir.


​​​Hareketlilik Sonrası
Hareketliliğin tamamlanması için aşağıdaki belgelerin ŞEHİR Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edilmesi gereklidir:
 • Misafir olunan kurum tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş LA – Hareketlilik Sonrası kısmı
 • Katılım Sertifikası: Öğrencinin misafir olunan kurumda gerçek kalış süresi bu sertifika ile gösterilmelidir.
 • Pasaport giriş-çıkış mühürlerinin olduğu sayfa 
 • Transkript: Değişimde aldığınız kredilerin transferi için, transkriptin ilgili Fakülte Sekreterine iletilmesi gereklidir.
 • Öğrenci Nihai Rapor: Hareketlilik bitiş tarihinden sonra Avrupa Komisyonu tarafından, hareketliliğie yönelik soruları içeren bir anket yollanacaktır. Anketin 30 gün içinde tamamlanması gerekmektedir.
 • Çevrimiçi Dil Desteği (OLS): Hareketlilik öncesinde bahsedildiği üzere, hareketlilik sonrasında 2. OLS öğrenciye yollanacaktır.ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ

Ana Eylem 1 altında, öğrenciler 2 ila 12 ay arasında bir süreyi bölümüyle alakalı iş deneyimi kazanması için yurtdışındaki bir firmada geçirebilir. Staja gidilecek firmanın faaliyet gösterdiği alanın öğrencinin bölümüyle doğrudan ilgili olması gereklidir. Bu kapsamda, Erasmus+ staj hareketliliği araştırma ve analiz amaçlı çalışmalar için kullanılamaz.

​​​Nasıl Başvurulur?
Başvurmak isteyen öğrenciler, https://outgoing.sehir.edu.tr/ adresinde bulunan online başvuru formunu doldurmalıdırlar. Başvuru formuna ek olarak öğrenciler aşağıda belirtilen belgeleri de başvuru formlarına eklemelidir:
 • Öğrenci Akademik İşlerden alınacak resmi (imzalı ve mühürlü) transkript. Transkriptin LMS versiyonu kabul edilmemektedir.
 • CV (Europass formatında)
 • Misafir olunacak kurumdan alınacak kabul mektubu
 • Geçerli oturum izni belgesi (Uluslararası öğrenciler için)

Başvuru tarihleri için, MyŞehir veya üniversite web sitesinden ilgili yılın akademik takvimini kontrol etmeyi unutmayın.

​​​Seçim Kriterleri
Asgari Şartlar
Lisans ve yüksek lisans tam zamanlı ŞEHİR öğrencileri aşağıdaki kriterler üzerinden değerlendirilecektir. Başvuruların zamanında iletilmesi ön koşuldur:
 • Başvuru sahibi, Program ülkelerinin birinde tam zamanlı (haftalık 35-40 saat) bir staj yeri ayarlamış olmalıdır.
 • Yeni mezun durumundakiler, öğrencilik durumları devam ederken programa başvurup, seçilmeleri halinde, hareketliliklerini mezun oldukları tarihten sonraki 1 yıl içinde gerçekleştirebilirler.
 • Birinci kademe (lisans) öğrencileri için kümülatıf akademik not ortalamasının (CGPA) en az 2.50 olması
 • İkinci ve üçüncü (yüksek lisans ve doktora) öğrencileri için kümülatıf akademik not ortalamasının (CGPA) en az 3.00 olması 
 • Mevcut öğrenim kademesi içinde daha önce faaliyetten yararlanmışsa (staj veya öğrenim), yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gereklidir. LLP’den farklı olarak, Erasmus+ Programında, daha önce yararlanmış bir öğrenci, yüksek lisans seviyesinde tekrar başvuru yapabilir.
ÖNEMLİ NOT: SELT’e girmemek veya 65’ten düşük puan almak başvuruyu geçersiz kılmaktadır.

Değerlendirme Kriterleri
 • Akademik başarı düzeyi (CGPA)* %50
 • Dil Seviyesi (SELT) %50
 • Bölüm Çeşitliliği
 • Erasmus+ Programlarından (öğrenim ve staj) aynı eğitim seviyesi içinde yararlanma (hibeli veya hibesiz): Katılım başına -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılım: -10 puan
 • ​Engelli Öğrencilere, (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan uygulanır.

Erasmus+ Seçme ve Yerleştirme Komisyonu, "bölüm kotası" prensibini benimseyebilir. Bu prensip kararı, her çağrı dönemi başlangıcında ilan edilir.

​​​Hibeler
Erasmus+ Hibeli Hareketlilik Seçeneği
Erasmus+ Programı kapsamında, seçilen öğrenciler, hareketlilik süresi boyunca yaşam masraflarını karşılamak için Erasmus+ hibesi alabilirler. Hibe dağıtımı, başvuru sayısı, gidilecek ülke ve Türkiye Ulusal Ajansından gelecek olan bütçeye bağlıdır. Erasmus+ Hibesi, bir katkı olup, hareketlillik öncesi ve sırasında yapılacak masrafları (vize, konaklama, uçak bileti ve yaşam masrafları gibi) %100 karşılayamayabilir. Bu durumda öğrenci, eksik kalan kısmı kendisi karşılamalıdır.

Gidilecek ülkenin hayat standardına göre değişen hibe miktarları, 3 kategoride gruplandırılmıştır:

Hayat Pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte misafir olunacak ülkeler

Aylık Hibe

1.Grup Ülkeler 

Danimarka, İrlanda, Fransa, Avusturya, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık, Lihtenştayn, Norveç, Italya

600 Avro

2.Grup Ülkeler​ 

Belçika, Çekya, Almanya, Yunanistan, İspanya, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İzlanda

500 Avro 

3.Grup Ülkeler 

Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polanya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400 Avro 


Toplam hibe miktarı, öğrencinin karşı kurumda kaldığı real kalış süresi baz alınarak, gün başına hesaplanacaktır.

Erasmus+ Hibesi iki taksitte ödenir:
 • Gerekli belgelerin tamamı Uluslararası İlişkiler Ofisine iletilmesini takiben imzalancak Hibe Sözleşmesi sonrası 45 gün içinde %80’i ödenir
 • Hareketlilik sonrası, gerekli belgelerin tamamı Uluslararası İlişkiler Ofisine iletildikten ve Çevrimiçi anket tamamlandıktan sonra kalan %20’si ödenir.  Gerekli belgelerin hepsi teslim edilmeden %20 hibe ödenmez. 
 • Alınan kredilerin 2/3’ünün başarılı bir şekilde tamamlanması, ikinci ödemenin hak edilmesi için bir ön koşuldur.

Erasmus+ Hibesiz Hareketlilik Seçeneği
Öğrenciler, başvuru esnasında online formunda ‘‘Hibesiz’’ tercihini kullanarak veya sonuçlar açıklandıktan sonra Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirerek bu hakkı kullanabilirler. 

Özel İhtiyaç Sahipleri için Ek Hibe İmkanı
Engelli öğrenciler hareketlilikleri için, kendi özel ihtiyaçlarına göre ek hibe alabilirler. Detaylı bilgi için Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

​​​Hareketlilik Öncesi
Hareketlilik Öncesi dönemde, öğrenci aşağıdaki belgeleri hazırlamalı ve Uluslararası İlişkiler Ofisine sunmalıdır. Belgelerin çoğu misafir olunacak kurumdan ve ŞEHİR’den imza ve mühür gerektirdiğinden, süreçlere erken başlamak faydalı olacaktır.
 • Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması (LA): LA öğrencinin şeffaf ve etkin bir staj süresi geçirmesini ve döndüğünde stajının başarılı bir şekilde tanınmasını sağlar.
NOT: Öğrenci imzaları eksik bir LA ile hareketliliğe katılamaz. Gerekli imzaların tamamlanması öğrenci sorumluluğundadır.
 • İzin Dilekçesi: LA tamamlandıktan sonra, İzin Dilekçesi doldurularak, iki belge ilgili fakülte sekreterine ve Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edilmelidir. Değişim süresinin sonunda, derslerin tanınması açısından bu süreç çok önemlidir.
 • Öğrenci Vizesi: Vize randevunuz belli olunca, Uluslararası İlişkiler Ofisini haberdar edip, vize mektubu alabilirsiniz. Vize çıktıktan sonra öğrenci bir kopyasını Uluslararası İlişkiler Ofisine vermelidir. Uluslararası İlişkiler Ofisi vize müraacatı sırasında konsolosluklar üzerinde herhangi bir yetkiye sahip değildir.
 • Geniş Kapsamlı Seyahat Sağlık Sigortası: Öğrenci sigortayı aşağıdaki listedeki herhangi bir firmadan alabilir.  ‘’Seyahat Sağlık Sigortası’’ ile karıştırılmamalıdır.
    • ​​​​AIG
    • AXA – Geniş Kapsamlı Seyahat Sağlık Sigortası
 • Euro Hesabı: Hibeli seçilen öğrencilerin, hibelerini alabilmeleri için Halkbank Euro hesabı açmaları ve hesap bilgilerini Uluslararası İlişkiler Ofisine iletmeleri gereklidir.
 • Hibe Sözleşmesi: Hibe Sözleşmesi, öğrenci ve ŞEHİR tarafından imzalanır ve öğrencinin alacağı toplam hibe miktarını gösterir. Sözleşmede ıslak imza kullanılmalıdır.

Çevrimiçi Dil Desteği (OLS)
OLS, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması kapsamında katılımcının, okuma,yazma ve dinleme becerilerini ölçer. Erasmus+ katılımcıları, OLS’yi hareketlilik öncesi ve sonrası olmak üzere iki defa tamamlamalıdır. OLS’nin hareketlilik öncesi tamamlanması bir zorunluluktur. İlk OLS’den sonra, ortaya çıkacak seviyeye göre öğrencinin ücretsiz olarak çevrimiçi ders alma şansı olacaktır. OLS ile ilgili detaylı bilgi almak için Erasmus+ OLS websayfasını ziyaret edebilirsiniz.

​​​Hareketlilik Sırasında
Hareketlilik sırasında, öğrenci LA üzerinde göstererek stajıyla ilgili görev ve sorumluluk değişikliği yapabilir. Değişikliğin yapılabilmesi için aşağıdaki adımların takip edilmesi gereklidir:
 • LA – değişiklikler kısmını buradan indirebilirsiniz.
 • Ekleyip bırakılacak dersler için ŞEHİR’deki Erasmus+ Bölüm Koordinatörüne danışıp onay alınmalıdır. Sonrasında, bu belge erasmus@sehir.edu.tr adresine ve ilgili fakülte sekreterine gönderilmelidir.

Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılan öğrenciler, hareketlilik süresini 12 aya (kurallar dahilinde) kadar uzatabilirler. Uzatma talebinde bulunmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki adımları izlemesi gereklidir:
 • Erasmus+ Bölüm Koordinatörüne danışarak onay alınması
 • Misafir olunan kurumun Uluslarası İlişkiler Ofisine başvurarak gerekli onayların alınması
 • Alınan bu onayların ŞEHİR Uluslararası İlişkiler Ofisine yollanması gereklidir.

​​​Hareketlilik Sonrası
Hareketliliğin tamamlanması için aşağıdaki belgelerin ŞEHİR Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edilmesi gereklidir:
 • Misafir olunan kurum tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş LA – Hareketlilik Sonrası kısmı
 • Katılım Sertifikası: Öğrencinin misafir olunan kurumda gerçek kalış süresi bu sertifika ile gösterilmelidir.
 • Pasaport giriş-çıkış mühürlerinin olduğu sayfa 
 • Transkript: Değişimde aldığınız kredilerin transferi için, transkriptin ilgili Fakülte Sekreterine iletilmesi gereklidir.
 • Öğrenci Nihai Rapor: Hareketlilik bitiş tarihinden sonra Avrupa Komisyonu tarafından, hareketliliğie yönelik soruları içeren bir anket yollanacaktır. Anketin 30 gün içinde tamamlanması gerekmektedir.
 • Çevrimiçi Dil Desteği (OLS): Hareketlilik öncesinde bahsedildiği üzere, hareketlilik sonrasında 2. OLS öğrenciye yollanacaktır.​AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU

Staj Konsorsiyumları ile yükseköğretim kurumlarının 2004-2013 yılları arasında edinmiş oldukları hareketlilik tecrübeleri ve sektörün istihdam profilinin bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Staj Hareketliliğinde sanayi-üniverste-STK ve meslek temsilcilerinin karşılıklı tecrübe paylaşımı ile geniş kapsamlı ulusal ve uluslararası iletişim ağı kurmaları planlanmaktadır.

Avrupa Staj Konsorsiyumu, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen, 2014-2020 yılları arasında devam edecek olan, ERASMUS+ Programı’nın, “Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği” (Ana Eylem 1) altında yer alan “Yükseköğretim Öğrencileri ve Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi” kapsamında, koordinatör kurum olarak yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi dahil, 8 ortak kurum (İstanbul Şehir Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye Bilişim Vakfı ve Türk Kültür Vakfı – AFS) tarafından oluşturulmuştur.

Standart Erasmus+ staj hareketliliğinde öğrenci başvuru formu ile birlikte staj yapacağı kurumdan aldığı kabul mektubunu da sunmalıdır. Avrupa Staj Konsorsiyumunda ise, öğrenciler kendilerine staj yeri ayarlamadan da başvuruda bulunabilirler. Konsorsiyum, seçilen öğrencilerle firmaları, kontenjan dahilinde, firmaların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda eşleştirecektir. Öğrencinin yerleştirilmesi aşamasında, firmanın ihtiyaç ve talepleri önem arz ettiği için, Konsorsiyum seçilen her öğrenciye mutlak bir staj yeri bulmayı vaad etmez. Öğrenciler firma tarafından kabul edilmeden önce mülakata davet edilebilir.

Kendilerine staj yeri ayarlamış öğrenciler, kabul mektuplarını Konsorsiyum’a ilettikten sonra Konsorsiyum, staj yerinin uygunluğunu kontrol edecek ve uygun görürse bu öğrencilere hibe aktaracaktır.

Konsorsiyum ve süreçleriyle ilgili detaylı bilgiye Konsorsiyum websayfasından erişebilirsiniz.

​​​Nasıl Başvurulur?
Başvurmak isteyen öğrenciler Konsorsiyum websayfasındaki başvuru formu ile birlikte aşağıdaki belgeleri, ŞEHİR Uluslararası İlişkiler Ofisine sunmalıdır:
 • İmzaları tamamlanmış başvuru formunun çıktısı
 • Öğrenci Akademik İşlerden alınacak resmi (imzalı ve mühürlü) transkript. Transkriptin LMS versiyonu kabul edilmemektedir.
 • Dil Yeterliliği Sonucu (SELT)*
 • CV (Europass formatında)
 • Fotoğraf
​* SELT’e girmemek veya 65’ten düşük puan almak başvuruyu geçersiz kılmaktadır.

Konsorsiyum Çağrıları ŞEHİR Akademik Takviminde yer almamaktadır. ŞEHİR Uluslararası İlişkiler Ofisi, Erasmus ve Değişim Programları Çağrıları altında Konsorsiyum çağrılarını da yayınlayacaktır.